Categories
Articole Asigurări de sănătate Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Sănătate Social Taxe/Impozite

Românii fără venituri trebuie să plătească CASS. Şi asta nu-i tot! Mai au şi alte obligaţii…

CASS 0 venituriAbia am păşit în 2016! Dar euforia Sărbătorilor se topeşte văzând cu ochii, deoarece încep să se întrevadă… realităţile fiscale. 2016 vine cu un puhoi de ştiri din fiscalitate. Pentru câţiva, aduce facilităţi fiscale. Alţii, numeroşi, vor avea de scos mai mulţi bani din portofel. Mai sunt şi cei care, deşi poate că n-au nici bani de-o pâine, trebuie să plătească… CASS!

Ordinul 3743/2015 (al preşedintelui ANAF) pentru aprobarea procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice ce nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal a apărut în “Monitorul Oficial” nr. 975/2015.

Noua procedură se aplică persoanelor fizice ce nu realizează venituri salariale, din pensii, din activităţi independente, din investiţii, din activităţi agricole, din indemnizaţii de creştere a copilului etc. şi care nici nu aparţin categoriilor exceptate de la plata CASS sau categoriilor pentru care plata contribuţiei e acoperită din alte surse.

Potrivit ultimelor noutăţi din contabilitate, cetăţenii aceştia vor datora CASS iar în 2016 au obligaţia de a solicita înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care nu mai obţin venituri ori nu mai fac parte din categoriile pentru care CASS se achită din alte surse.

 

Ce spune Codul fiscal?

Pentru persoanele fizice care n-au obţinut venituri pentru mai mult de şase luni şi n-au efectuat plata CASS pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se socoteşte prin aplicarea cotei individuale (cea de 5,5%) asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a 7 salarii minime brute pe economie.

Mulţi au sărit în sus de bucurie la aflarea veştii că salariul minim pe economie va creşte substanţial începând cu 1 mai („muncitoresc”), de la 1050 la 1250 de lei. Printre cei ce nu au motiv de veselie se numără şi persoanele fără niciun venit, care vor fi obligate să plătească la stat, cu titlu de CASS, 69 de lei în loc de 58.

În 2016, creşterea simbriei minime pe economie îi va pune în dezavantaj nu doar pe unii angajatori – aşa cum era de aşteptat, ci şi pe cetăţenii… neangajaţi. Admirabilă protecţie a categoriilor sociale vulnerabile financiar. Asta da solidaritate socială!

Cinstit vorbind, obligaţia celor fără venituri de a plăti CASS nu există de ieri, de azi. Datează de ani de zile, nouă fiind numai procedura discutată azi! Introducerea celor fără venituri în tagma plătitorilor de CASS fost gândită, iniţial, pentru a-i face pe lucrătorii „la negru” să contribuie „la sănătate”.

Dar ce te faci cu oamenii care chiar n-au niciun venit?! De unde vor plăti ei 60-70 de lei, lunar? Nu se-ntrevede decât o soluţie. Ajutorul social! Vom asista, probabil, la un potop de solicitări de… solidaritate socială (potrivit Legii 416/2001).

În fine, când perioada în care nu s-au realizat venituri va fi de sub şase luni şi pentru această perioadă nu s-a efectuat plata CASS, contribuţia datorată pentru luna în care se solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu respectiva perioadă.

 

Oare va spori numărul plătitorilor de CASS?

„Organul fiscal competent” este, în optica noii reglementări, fie organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are contribuabilul adresa de domiciliu sau adresa unde locuieşte efectiv (dacă diferă de domiciliu), pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, fie organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Persoana fizică va depune la “organul fiscal competent” o „Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”. Aceasta se depune fie la registratura organului fiscal, fie la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Se va verifica în evidenţele fiscale dacă datele înscrise de persoana fizică sunt corecte, complete; iar persoanele în cauză vor fi trecute în evidenţa celor buni de plată. Apoi, conform ultimelor noutăţi legislative, pentru persoanele fizice fără venituri compartimentul de specialitate va stabili CASS, emiţând „Decizia de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”. Plata contribuţiei se face trimestrial, până la data de 25 a ultimei luni a trimestrului.

Românii (lipsiţi anterior de venituri) care încep a câştiga bani (din salarii, activităţi independente, activităţi agricole etc.) sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plată (cum ar fi gravidele) ori pentru care plata contribuţiei e suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la data apariţiei veniturilor sau a situaţiei de exceptare, o „cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri”, spre a fi recalculată contribuţia.

E greu de crezut că absolut toţi concetăţenii noştri fără venituri se vor îmbulzi să plătească la stat 7-800 de lei pe an, doar ca să fie „asiguraţi la sănătate”. Unii dintre cei neasiguraţi susţin, cu nonşalanţă, că vor merge „direct la urgenţe” dacă, cine ştie cum, vor avea nevoie de tratamente medicale.

Alţii, mai puşi în temă, spun că vor valorifica posibilitatea de-a fi luaţi în întreţinerea unui asigurat, ca soţ/soţie sau părinţi fără venituri proprii. Dar nu toate cazurile se vor rezolva aşa. Mulţi dintre cetăţenii neasiguraţi vor merge la primărie, pentru a cere (şi a căpăta) „ajutoru’ social”, devenind simultan şi asiguraţi.

Aşa că statul român, în loc să încaseze (CASS), va trebui să achite… venitul minim garantat!