Categories
Executori judecătoreşti Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Inițiativă legislativă privind scoaterea actului de Justiție de sub influența factorului politic

images (10)

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că a inițiat o propunere de lege “pentru a scoate actul de Justiție de sub influența politicului”.

În acest sens, se propune modificarea articolului 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în sensul că Înalta Curte de Casație și Justiție își numește, dintre judecătorii care au funcționat la această instanță cel puțin doi ani, președintele, vicepreședintele și președinții de secții.

Călin Popescu-Tăriceanu mai propune ca și art. 53, alin. 6 să fie modificat prin inițiativa sa de lege, astfel încât revocarea din funcție a președintelui, a vicepreședintelui sau a președinților de secții ai Înaltei Curți să se facă “de ÎCCJ, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor acestora sau la cererea adunării generale a instanței, pentru motivele prevăzute la art. 51, alin. 2, care se aplică în mod corespunzător”.

În inițiativa sa legislativă, președintele Senatului propune ca alin. 2 al art. 53 să fie abrogat. Alineatul prevede că “Președintele României nu poate refuza numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin. 1 decât motivat, aducând la cunoștința CSM motivele refuzului”.

Inițiativa legislativă a președintelui Senatului vizează și modificarea alin. 1 şi alin. 4 din art. 54, dar şi abrogarea alin. 3 din articolul menţionat, care stipulează că președintele poate refuza motivat numirea în respectivele funcții, “aducând la cunoștința publicului motivele refuzului”.

Tăriceanu susţine că în inițiativa sa legislativă, “nu sunt prevederi care să intre în contradicție cu prevederile constituționale”. Propunerea legislativă va fi supusă dezbaterii publice.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pedepsele nu vor mai putea fi micşorate prin scrierea de lucrări în detenţie

193463_articol

În şedinţa CSM din 27 ianuarie, ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a anunţat că va publica proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care va fi eliminată posibilitatea deţinuţilor de a-şi micşora pedepsele cu 30 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică scrisă în închisoare.

Actul normativ prevede abrogarea articolului 96, litera f, din Legea nr. 254/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.

Raluca Prună a argumentat urgenţa acestei măsuri prin faptul că numărul lucrărilor în pregătire a crescut “exponenţial”.

Însă, judecătorul CSM Adrian Bordea susţine că abrogarea articolului ar putea face mai mult rău şi ar duce la discriminarea între munca fizică şi cea intelectuală, prima rămânând recompensată în legea privind execuţia pedepselor.

Categories
Comunicaţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind Securitatea cibernetică a României

lcProiectul de lege privind Securitatea cibernetică a României a fost lansat, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.

Scopul principal al proiectului constă în stabilirea cadrului general de reglementare a activităților în domeniul securității cibernetice, cu asigurarea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor în spațiul cibernetic, dar şi atingerea unor obiective: crearea unei terminologii unitare în domeniul securității cibernetice; responsabilizarea deținătorilor de infrastructuri cibernetice; creșterea capabilității de reacție la incidente cibernetice și diminuarea impactului acestora; asigurarea unui cadru de cooperare la nivel național între instituțiile cu competențe în domeniu și mediul privat; stabilirea infrastructurilor cibernetice de interes național (ICIN).

Prevederile acestui proiect se referă la persoanele juridice care fac parte din categoriile autorităților și instituțiilor publice, deținătorii de infrastructuri cibernetice de interes național, deținătorii de infrastructuri cibernetice care prelucrează date cu caracter personal, furnizorii de rețele publice și servicii de comunicații electronice, furnizorii de servicii de găzduire internet și furnizorii de servicii de securitate cibernetică.

 

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Întărirea protecției victimelor violenței domestice

Violence conjugaleLa Senat a fost depusă propunerea legislativă de modificare a Legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie – Legea 217/2003 – menită să întărească protecția victimelor violenței domestice.

Iniţiatorul propunerii legislative deputatul Remus Cernea propune elaborarea unui manual privind violența în familie, ca instrument de lucru adresat polițiștilor și care să ofere sprijin procurorilor pentru conducerea investigațiilor preliminare, dar și acces la informațiile necesare pentru victimele acestei infracțiuni.

De asemenea proiectul de act normativ prevede ca instanța va dispune și obligarea agresorului de a fi testat psihologic, de a urma consiliere psihologică, psihoterapie, de a se supune măsurilor de control decise de instanță sau de a urma efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fără autorizaţia ISU, cantinele şcolare ar putea fi închise

lc
Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, Ion Burlui, a declarat că cantinele şcolare care nu au autorizaţie ISU riscă să fie închise întrucât sunt asimilate unităţilor de alimentaţie publică.

Burlui a mai precizat că cantinele şcolare ocazional sunt folosite pentru diverse întruniri sau festivităţi, astfel îşi schimbă caracterul de construcţie de învăţământ în unitate de alimentaţie publică, situaţie în care se impun regulile pentru sălile aglomerate. Pe motiv că aceste spaţii nu satisfac condiţiile de echipare cu instalaţii impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru săli aglomerate, există posibilitatea de a le fi stopată activitatea.

Potrivit statisticilor în judeţul Suceava, există 1.067 de clădiri de învăţământ aflate în evidenţele ISJ, din care 784 nu intră sub incidenţa avizării sau autorizării la incendiu.

Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2016–2018

lc
La 28 ianuarie 2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2016–2018.

Finanţarea programelor de interes naţional va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție şi se va face exclusiv în baza selecţiei publice a proiectelor înaintate de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aflate în subordinea consiliului judeţean.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție propune pentru perioada 2016-2018 următoarele două programe de interes naţional:
1) “Închiderea instituţiilor de tip vechi/clasic şi înfiinţarea de centre de zi de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” – se urmăreşte închiderea a cel puţin 9 instituţii de protecţie a copilului de tip vechi/clasic şi înființarea de servicii de tip rezidențial care să ofere un mediu cât mai apropiat de mediul familial. De asemenea, personalul care va fi angajat în noile servicii va beneficia de formare în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare lucrului cu copiii.
2) “Înființarea și/sau dezvoltarea de servicii specializate de recuperare destinate copiilor cu dizabilități” – se urmăreşte asigurarea accesului la servicii de recuperare pentru un număr cât mai mare de copii cu dizabilități prin înființarea și/sau dezvoltarea a cel puțin 40 de servicii specializate de recuperare (centre de zi de recuperare și/sau echipe mobile pentru copilul cu dizabilități).

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Modificarea OUG privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

guvern
Guvernul a aprobat modificarea O.U.G. nr. 49/2009 referitoare la cadrul general al libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii pe teritoriul României, pentru a corecta astfel o eroare materială care crea dificultăţi în constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul nerespectării reglementărilor în domeniu.

Modificarea constă în specificarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României ca instituţie abilitată să constate contravenţia şi să aplice sancţiuni în cazul nerespectării reglementărilor în vigoare referitoare la funcţionarea în condiţii optime a Punctului de contact unic electronic, care permite accesul total la informaţii şi oferă prestatorilor de servicii din ţară şi străinătate posibilitatea obţinerii on-line a autorizaţiilor necesare.

Actul normativ aprobat corectează totodată art. 28 alin. (4^1) care, în mod eronat, conţine prescurtarea greşită a Centrului Naţional “România Digitală”, unde în loc de CNRD este menţionat CNDR – o instituţie inexistentă, motiv pentru care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute nu puteau fi făcute.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

MADR va desemna laboratoare pentru analiza produselor ecologice

Produse-bio-eco-620x310
Executivul a aprobat completarea O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu scopul îmbunătăţirii sistemului de producţie, verificare şi control în agricultura ecologică, în conformitate cu Politică Agricolă Comună şi cu implementarea eficientă a sistemului de agricultură ecologică.

Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va putea desemna laboratoare de referinţă pentru analiza probelor de sol, plante şi din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscrişi în sistemul de agricultură ecologică, în situaţiile în care există sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei în domeniu.

În acest sens, compartimentul de inspecţii tehnice din cadrul MADR va avea atribuţii noi precum:

  • efectuarea controlului la operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică pe baza de sesizări sau pe baza sesizărilor din oficiu;
  • prelevarea de probe din plante, sol şi din produsele agroalimentare ecologice;
  • altă măsură prevăzută de ordonanţa adoptată astăzi stabileşte cadrul legislativ pentru plata unei taxe către bugetul de stat de către organismele de inspecţie şi certificare candidate pentru aprobare. Taxa se stabileşte pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecţie şi certificare cer aprobarea. Cuantumul taxei va fi stabilit prin ordin comun MFP-MADR.

Toate aceste măsuri vor contribui la îmbunătăţirea sistemului de agricultură ecologică prin creşterea gradului de încredere al consumatorilor în produsele ecologice.

Categories
Administraţie publică centrală Comunicaţii Ştiri

Platformă online pentru finanțarea proiectelor

computerO platformă online prin intermediul căreia asociațiile de români din afara granițelor vor putea solicita finanțare pentru proiecte care să promoveze valorile identitare românești a fost lansată de Departamentul Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Ministrul delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, Dan Stoenescu, a declarat că această platformă online este un instrument nou, care “permite înainte de toate să anulăm” distanțele, prin intermediul internetului.

Românii din întreaga lume, din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, din California până în Noua Zeelandă, pot depune proiecte pentru a primi finanțare. Toți cei care vor depune proiecte vor avea la îndemână un instrument care le va ușura demersul și va reduce costurile presupuse de acest lucru“, a mai adăugat Dan Stoenescu.

De asemenea, demnitarul a menționat domeniile principale la care românii din străinătate pot aplica – educația, spiritualitatea, cultura, presa.

Categories
Agricultură şi silvicultură Protectia mediului Ştiri

Noi modificări la legislaţia privind ariile naturale protejate

SiglaANPM2011
Executivul a completat, printr-o Ordonanţă, legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, îndeplinind astfel una dintre obligaţiile ce revine României ca stat membru UE.

Astfel, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este desemnată drept autoritate naţională care urmează să aplice prevederile Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor.

Prevederile sunt prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echilibrată a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.

Acest Regulament stabileşte normele care reglementează respectarea accesului şi a împărţirii beneficiilor în ceea ce priveşte resursele genetice şi cunoştinţele tradiţionale asociate cu resursele genetice, în conformitate cu dispoziţiile Protocolului de la Nagoya.