Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Modificarea Ordinului privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară

mediuMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, care face parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, poziția 323 din anexa 1 la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2008, cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:

323. ROSCI0342 Pădurea Târgu-Mureș
Județul Mureș: Cristești (<1%), Crăciunești (<1%), Livezeni (<1%), Sângeorgiu de Mureș (<1%), Târgu Mureș (8%)“.