Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Activitatea de audit financiar la entităţile autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – Proiect

descărcareProiectul de Normă privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost lansat, în dezbatere publică, de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificările şi completările aduse Normei nr. 21 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit proiectului, se referă la  crearea şi reglementarea unui cadru prudenţial în ceea ce priveşte accesul auditorilor financiari pe cele trei pieţe supravegheate de către A.S.F., precum şi definirea modului de desfășurare a activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate.

De asemenea s-a pus accent pe faptul că activitatea de audit financiar să fie efectuată de către auditori financiari persoane juridice în condiţii de experienţă în domeniul supus auditului, de competență profesională, independență și evitarea eventualelor conflicte de interese, cu excepţia misiunilor de audit financiar desfăşurată la anumite entităţi ale pieţei de capital, respectiv societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor care nu îndeplinesc anumite criterii de mărime.