Categories
Articole Social

În ce condiții poți renunța la asigurare fără să plătești penalități?

asigurare

Având în vedere ofertele cu care suntem asaltați zi de zi de la diverse firme, ar trebui să fim superasigurați. În realitate, însă, majoritatea românilor încheie polițele de asigurare obligatorii, iar pentru cele facultative nici nu-și bat capul să înțeleagă la ce le-ar folosi și dacă ar merita să investească în așa ceva. Din păcate, buzunarul românului nu este atât de plin, încât să se deschidă în fața unui asigurător care vinde polițe începând cu cele de viață până la cele privind casa, mașina ori obiectele mai valoroase.

Legiuitorul român a decis ca de 1 ianuarie 2016 să intre în vigoare noi prevederi privind autorizarea societăților de asigurare, obligațiile acestora în relația cu clientul și noi sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor legale. Astfel,  a luat naștere legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare publicată în Monitorul Oficial 800 din 28 octombrie 2015.

Căror societăți de asigurare li se adresează prezentele dispoziții?

Știrile juridice arată că legea se va aplica asigurătorilor care solicită autorizație de funcționare, reasigurătorilor, celor la care volumul primelor brute subscrise (PBS) excedează anual echivalentului în lei al sumei de 5.000.000 euro sau volumul total al rezervelor tehnice brute excedează echivalentului în lei a 25.000.000 euro. Se vor supune regulilor prezentei legi și asigurătorii care aparțin unui grup și la care volumul total al rezervelor tehnice brute ale grupului înainte de deducerea cuantumurilor din contractele de reasigurare și din vehiculele investiționale excedează echivalentului în lei a 25.000.000 euro.

În ce cazuri se acordă autorizația de funcționare?

Noutățile legislative precizează că vor primi această autorizare doar societățile în care asigurătorii desfășoară doar activitate de asigurări sau operațiuni legate direct de aceasta și nicio altă activitate comercială sau cele în care reasigurătorii desfășoară exclusiv activitate de reasigurări sau operațiuni asociate. Totodată, prezentarea unui plan de afaceri este obligatorie.

A.S.F. poate respinge solicitarea de acordare a autorizației de funcționare dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale sau rezultă că nu este garantată o administrare corectă și prudentă a societății ca urmare a calității acționarilor sau asociaților. A.S.F. își va motiva temeinic decizia de respingere a acordării autorizației de funcționare. Rețineți că dacă A.S.F. respinge acordarea autorizației de funcționare sau, în termen de 6 luni de la data primirii solicitării, A.S.F. nu comunică societăților nicio decizie cu privire la solicitarea primită, societățile pot face plângere la Curtea de Apel București la secția contencios administrativ.

În ce condiții poate fi retrasă autorizația de funcționare?

A.S.F. poate, prin decizie motivată, să retragă autorizația dacă societatea nu desfășoară activitate de subscriere 12 luni consecutiv de la data obținerii autorizației, solicită retragerea autorizației, încetează să desfășoare activitate de subscriere timp de 6 luni consecutiv, nu mai respectă condițiile de autorizate, încalcă obligațiile sale legale.

 Ce informații obligatorii trebuie să vă furnizeze asigurătorul?

Mulți dintre noi nu știm ce informații trebuie să ne comunice asigurătorul anterior încheierii contractului de asigurare, astfel încât suntem în imposibilitatea de a-i putea pune întrebările potrivite.

Noutățile legislative ne precizează că înainte de încheierea unui contract de asigurări generale, asigurătorii trebuie să vă comunice, în mod obligatoriu, care este legea aplicabilă respectivului contract dacă părțile nu au libertatea de alegere sau că părțile pot alege legea aplicabilă și, în acest caz, care este legea pe care asigurătorul își propune să o aleagă.

Asigurătorul va trebui să vă comunice și care este modalitatea de soluționare a petițiilor, inclusiv dreptul de a vă adresa A.S.F., fapt ce nu afectează dreptul de a promova și acțiune în instanță.

   Tot ce trebuie să știi înainte să închei o asigurare de viață

Atunci când iei decizia de a încheia o astfel de asigurare, trebuie să ți se comunice denumirea, forma juridică, adresa sediului central și datele de contact ale sucursalei sau ale altor sedii secundare care emit contractul de asigurare. În mod obligatoriu, asigurătorul, în scopul unei transparențe totale, trebuie să comunice care este modalitatea de accesare a raportului de solvabilitate și stabilitate financiară a societății de asigurare.

Știrile juridice arată că asigurătorul are obligația de a explica fiecare opțiune contractuală și fiecare beneficiu, să precizeze care este durata contractului, cum se plătește, care este valoarea de răscumpărare totală a sumelor asigurate reduse și a nivelului până la care acestea sunt garantate, în ce condiții poate înceta contractul. Asigurătorul trebuie să explice care sunt riscurile incluse în contract, care este regimul fiscal aplicabil tipului de contract și în ce condiții puteți renunța la contract fără penalizări. Rețineți că în contract trebuie să fie inserată, în mod obligatoriu o clauză care să vă permită renunțarea la contract fără să fiți obligat să achitați penalități.

Noutățile legislative prevăd că potrivit legii clauza privind renunțarea la contract fără penalizări prevede o perioadă de 20 de zile de la data la care sunteți informat de încheierea contractului. În acest interval aveți dreptul să înaintați un preaviz de renunțare la contract. Din acel moment nu mai aveți nicio obligație viitoare față de asigurător.

Astfel, acesta nu mai are dreptul să vă ceară după data preavizului să achitați polița de asigurare sau eventuale penalizări pentru că ați renunțat la contract. Rețineți că această clauză de renunțare fără penalități nu se aplică dacă contractul are o durată de până la 6 luni.

Vrei să închei o asigurare de sănătate? Iată ce trebuie să știi!

Se pot încheia asigurări de sănătate facultative care se pot substitui parțial sau integral asigurării de sănătate furnizate de sistemul de asigurări sociale. În acest caz, primele de asigurare sunt calculate pe baza tabelelor de morbiditate și a altor date statistice, asigurătorii constituie o rezervă de maturitate și există posibilitatea ca aceste prime să fie majorate sau plățile să fie reduse, chiar și pentru contractele în vigoare.

Știrile juridice arată că asigurătorii pot denunța contractul de sănătate în 20 de zile de la data notificării de către contractant. Contractanții au dreptul de a încheia un nou contract de asigurare de sănătate la acealași asigurător sau sucursală urmând a se ține cont de rezerva de maturitate. În acest caz, nu se mai poate cere o nouă examinare medicală a contractantului decât dacă se extinde acoperirea din contract.

Ce beneficii îți oferă asigurarea?

Asigurările le dau unora garanția că viața, bunurile și banii lor sunt ferite în cazul unui dezastru, fapt ce le crează o stare de confort. Sigur că pentru acest lucru plătesc societăților de asigurări sume care nu sunt deloc de neglijat.

Cu toate acestea, viața a dovedit că „asigurările acoperă totul, în afară de ceea ce se întâmplă.”  (Murphy)