Archive for » noiembrie, 2015 «

iohannis-a-promulgatLegea privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, şi include un nou cadru legal în domeniu, aliniat celor mai bune practici la nivel european.

Legea vizează asigurarea unei protecţii sporite investitorilor, diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, precum şi asigurarea segregării clare a competenţelor între autorităţile de supraveghere sectoriale, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, în legătură cu activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare.

Introducerea obligaţiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu şi lung, la profesionalizarea pieţei primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, în mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietăţilor imobiliare).

bugetProiectul de Ordin al președintelui ANAF privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a ”Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, a fost lansat în dezbatere publică de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Reamintim că anual, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care îndeplinesc cumulativ condițiile enumerate la alin. (4) al art. 148 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare au obligația de a se asigura prin contribuția vărsată în fondul public de pensii, trebuie să depună o declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare, iar conform art. 148 alin. (7) Cod Fiscal, modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Astfel proiectul propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”; aprobarea instrucţiunilor de completare a formularului “Declaraţie privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” şi a caracteristicilor de tipărire ale acestuia; aprobarea instrucţiunilor de gestionare a formularului “Declaraţie privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”.

lcMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se modifică și se completează Regulamentul astfel:

– se realizează o corelare a dispoziţiilor Regulamentului, cu cele ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023, denumit în continuare Program național;

– se modifică organigrama Agenţiei Naţionale, astfel încât să se asigure o structură flexibilă care să asigure optimizarea activităţii instituţiei în scopul realizării atribuţiilor specifice. Mai mult …

descărcareAvocatul Gheorghe Piperea a afirmat că legea care permite persoanelor care nu îşi mai pot plăti creditul să cedeze băncii imobilul ipotecat pentru stingerea creanţei, pune la dispoziţia consumatorului „lipsit de putere”, un mijloc de a determina banca să negocieze cu debitorul.

Astfel, iniţiatorul proiectului de lege deputatul PNL Daniel Zamfir a precizat că legea dării în plată se aplică contractelor de credit aflate în derulare, cât şi contractelor încheiate după această dată, iar cei care au ajuns în situaţia de a nu-şi mai putea achita creditul la bancă trebuie să notifice banca de acest lucru în termen de 15 zile.

Conform legii, în situaţia în care banca nu ar fi de acord să primească imobilul debitorului pentru stingerea creanţei, debitorul poate da în judecată banca, obligând-o să preia bunul în proprietate, ocazie cu care este stinsă creanţa şi se suspendă orice procedură de executare.

Potrivit avocatului, legea dării în plată nu îşi propune să creeze „un aflux enorm de transferuri de proprietate, îşi propune să creeze un levier pentru acele persoane, ca ele să poată să negocieze” cu băncile, care au la dispoziţie un termen rezonabil de 15 zile în care pot evita să devină agenţii imobiliare.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 2 septembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări: Mai mult …

lc
La 26 noiembrie 2015, Autoritatea Electorală Permanentă (AFP) a lansat în dezbatere publică două proiecte de hotărâri referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor generale pentru Senat și Camera Deputaților, precum și pentru autoritățile administrației publice locale.

Primul proiect de hotărâre prevede aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu dispozițiile legale. Iar cel de-al doilea proiect prevede aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral.

Potrivit legislaţiei în vigoare, începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate și semnate.

datorii_aif_ru

Guvernul a definit o structură a calendarului pentru aprobarea bugetului de stat pentru 2016. Astfel, în jurul datei de 15 decembrie, bugetul va putea intra în procedura de vot final în Parlament.

„S-a definit o structură standard a acestui calendar şi încercăm să o respectăm. În perioada imediat următoare, ordonatorii de credite îşi vor completa anexele, undeva spre sfârşitul săptămânii vom avea şi liniile de ordonatori secundari şi terţiari completate pentru a avea structura defalcată a bugetului pe 2016. Aceste lucruri ar trebui finalizate undeva spre 2 decembrie, cel târziu 5 decembrie cu acordul şi prin înţelegerea acestor elemente şi prin acceptul acestor elemente la Ministerul de Finanţe”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

El mai spune că proiectul bugetului de stat nu va putea sta în consultări publice mai târziu de 10-11 decembrie, pentru că se va intra în criză de timp.

lc
La 26 noiembrie 2015, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileţ, a declarat că începând cu 1 ianuarie 2016 preţul electricităţii la consumator va scădea cu circa 5-6%, drept urmare a reducerii tarifelor de distribuţie şi a bonusului de cogenerare, iar gazele se vor ieftini cu începere de la 1 iulie 2016.

În prezent, costul unui megawatt, echivalent cu consumul mediu anual al unui apartament, este de aproximativ 400 de lei plus TVA. Potrivit statisticilor populaţia urbană consumă între 2 şi 3 MW pe an, dar în localităţile rurale consumul este mult sub 1 MW anual, chiar şi sub 0,5 MW/an.

La capitolul gaze naturale şeful ANRE a precizat că începând cu 1 iulie 2016 preţurile la gazele naturale ca şi marfă, preţul gazelor din producţia internă, vor scădea cu cel puţin 10%, ceea ce înseamnă o scădere de 5-6% la nivelul consumatorului industrial.

lcUna din problemele majore cu care se confruntă agricultura din România este seceta, şi numai un sistem de irigații funcțional la nivel național ar fi singura soluție care ar putea reduce sau chiar elimina această problemă. În acest sens la data de 12 noiembrie 2015 în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 269/2015, care modifică și completează OUG nr. 82/2011 și Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004.

Actul normativ crează noi premise pentru demararea proiectului de reabilitare a sistemului național de irigații și de refacere a infrastructurii principale de irigații în România. Documentul prevede introducerea unui abonament pentru utilizarea infrastructurii de irigații, iar sumele astfel obținute urmează să fie utilizate pentru întreținerea sistemelor de irigat, modernizarea și dezvoltarea acestora, respectiv paza acestora.

În acest context organizațiile care au preluat infrastructura vor putea încasa contravaloarea abonamentului (aproximativ 20 de lei pe hectar), cu condiția utilizării acestor sume pentru întreținere, exploatare și pază, fiind obligate să justifice cheltuielile efectuate din aceste venituri.

votPe tema votului prin corespondenţă s-au purtat aprige discuţii. Diaspora românească a cerut de ani de zile o lege pe această temă. Dar abia acum i-a venit, legii, vremea să apară. Este un pas, dar nu cel mai hotărât. Noua lege se aplică doar alegerilor parlamentare.

În “Monitorul Oficial” 866/2015 a văzut lumina tiparului Legea 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Mai mult …