Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

Războiul cu fărădelegea continuă. O luptă excelent planificată este deseori… una câştigată!

siasPaza straşnică trece primejdia rea! Însă, oricât ar fi paza de bună, ispita infracţională e mult prea puternică la unii indivizi, ce se vor remarca prin fapte de pomină mai drevreme sau mai târziu. Inventivitatea şi tenacitatea puse în slujba fărădelegii sfidează, uneori, cele mai sofisticate sisteme de protecţie a cetăţenilor şi organizaţiilor. Pe neaşteptate, oricine poate ajunge în postura de victimă!

Actualmente, ilicitul tinde să capete un pronunţat caracter transfrontalier. Vechile tertipuri infracţionale n-au pierit, ci s-au adaptat contextului globalizat. Pentru combaterea fenomenului infracţional, este necesară o strânsă colaborare internaţională, pentru depistarea răufăcătorilor şi destructurarea unor reţele infracţionale uimitor de puternice, bogate, organizate.

Ce-i de aşteptat de la autorităţi şi state? În primul rând să-şi planifice modul de prevenire şi de ripostă faţă de activităţile unei comunităţi infracţionale ce nu pare să dea vreun pas înapoi!

 

Mai multă siguranţă!

HG 779/2015 privind aprobarea strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 a fost publicată în “Monitorul Oficial” 763/2015. După cum reiese din strategie, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului va fi realizată prin eficientizarea activităţii de combatere a infracţiunilor împotriva persoanei, a patrimoniului, la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase, promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică, în beneficiul cetăţenilor.

Se va realiza promovarea rolului activ al comunităţii şi cetăţeanului în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică şi va fi sporită capacitatea de intervenţie şi mobilitatea structurilor de ordine şi siguranţă publică, în scopul asigurării unei reacţii prompte, eficace, la ivirea unor situaţii de criză.

Un obiectiv asumat este şi creşterea nivelului de securitate a persoanelor şi statului în spaţiul cibernetic. Vor fi dezvoltate instrumente de monitorizare prin internet şi, potrivit recentelor ştiri juridice, se va acţiona spre îmbunătăţirea capacităţii de prevenire, investigare, combatere a criminalităţii informatice şi a modurilor de aplicare a strategiei de securitate cibernetică a României.

 

Corupţia, hidra cu 1000 de capete

Prevenirea şi combaterea macro-criminalităţii, cu precădere a criminalităţii economice şi a corupţiei reprezintă un alt obiectiv al strategiei. Va fi remarcată intensificarea activităţilor informativ-operative şi de cercetare penală pentru evaziunea fiscală, contrabandă şi infracţiunile ce lezează drepturile de proprietate intelectuală, precum şi accelerarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, concomitent cu reducerea economiei subterane şi favorizarea unui mediu de afaceri în care concurenţa să fie una loială.

Nu va fi neglijată nici combaterea infracţiunilor de spălare de bani ori diminuarea acumulării şi transferării de fonduri dobândite ilegal, în afara ţării. Potrivit ultimelor ştiri din contabilitate, va fi urmărită sporirea nivelului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la riscurile la care se supun prin participarea la economia subterană.

În materie de profilaxie şi combatere a corupţiei, vor fi dezvoltate mecanisme eficiente de realizare a evaluărilor referitoare la riscurile de corupţie în zonele vulnerabile, fără a fi lăsată de-o parte nici sporirea gradului de conştientizare a populaţiei privind consecinţele corupţiei şi stimularea colaborării cu acele structuri ale statului ce posedă atribuţii în stârpirea corupţiei.

 

Provocările migraţiei ilegale…

Un important obiectiv, în contextul actual, e consolidarea frontierei de stat şi administrarea problematicii migraţiei ilegale, azilului şi integrării străinilor. Va fi dezvoltată infrastructura punctelor de trecere a frontierei, în acord cu standardele comunitare şi necesităţile implicate de traficul de mărfuri şi pasageri.

Vor fi utilizate noi tehnologii de supraveghere şi control la hotarele UE, precum şi dezvoltarea celor actuale, în funcţie de context şi de analizele de risc efectuate. Se va consolida cooperarea şi schimbul de informaţii între structurile şi instituţiile componente ale grupului interministerial pentru management integrat al frontierei.

În scopul combaterii migraţiei ilegale şi dezvoltării unei proceduri de returnare adecvate, va fi fortificată capacitatea administrativă a structurilor cu atribuţii în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi cooperarea dintre autorităţile competente în domeniu.

Va fi dezvoltată cooperarea cu statele caracterizate de un pronunţat potenţial migrator. Va fi întărit controlul legalităţii şederii cetăţenilor veniţi din state terţe pe teritoriul românesc şi sistemul de punere în aplicare a măsurilor restrictive şi de returnare.

Pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului, se va acţiona în sensul identificării şi destructurării reţelelor infracţionale. Se va extinde reţeaua de schimb securizat de informaţii, pentru toate structurile competente implicate în lupta împotriva criminalităţii organizate şi va avea loc îmbunătăţirea colectării informaţiilor. Nu va fi neglijată nici eficientizarea mecanismelor de alertă timpurie în scopul anticipării ameninţărilor, preîntâmpinării, depistării şi urmăririi infracţiunilor grave.

Simultan, se vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea formelor de criminalitate gravă, dar şi pentru susţinerea, conform competenţelor instituţionale, a demersurilor de prevenire şi combatere a terorismului, în formatul sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului.

Pentru preîntâmpinarea şi combaterea traficului de persoane, vor fi dinamizate activităţile profilactice, vor fi implicaţi specialiştii autohtoni, societatea civilă şi instituţiile, concomitent cu intensificarea cooperării internaţionale şi facilitarea participării victimelor traficului în cadrul procedurilor judiciare.

Odată cu creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane şi colaborarea cu societatea civilă, se va acţiona şi-n sensul creşterii  nivelului de conştientizare a grupurilor de risc, relativ la urmările traficului de persoane. Se va acţiona, prioritar, în scopul scoaterii la lumină şi destructurării reţelelor infracţionale angrenate în traficul de persoane.

 

Mijloace adecvate, pentru planuri ambiţioase

Alt obiectiv asumat prin recenta strategie este dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice. Se consideră necesară o reproiectare a sistemului de formare profesională şi a sistemului de recrutare, selecţie şi promovare a personalului, conform trebuinţelor instituţionale şi stabilirea unui raport optim între personal, logistică şi mijloacele financiare alocate, în funcţie de dificultatea activităţii şi efectele anticipate.

Porivit unor noutăţi legislative, va fi redusă birocraţia şi vom asista la o simplificare a procedurilor administrative. Va fi îmbunătăţită comunicarea publică, interacţiunea cu presa. Totodată, va fi sporită capacitatea de atragere a fondurilor nerambursabile, în acord cu obiectivele strategice ale instituţiilor din domeniu.

În războiul purtat contra infracţionalităţii, elaborarea unei strategii, a unui plan de atac şi apărare, constituie un moment esenţial. Apropo de planuri şi planificare, taman aici îşi au locul cuvintele lui Sun Tzu: “în arta războiului, cel mai mare rafinament este zădărnicirea planurilor adversarului!”