Archive for » octombrie, 2015 «

lcLa 29 octombrie 2015, preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Potrivit actului normativ peste 100.000 de copii din familii defavorizare vor putea beneficia de tichete sociale, în valoare de 50 de lei pe lună, cu condiţia să meargă la grădiniţă. Costul anual al tichetelor sociale, suportat de la bugetul de stat prin cotele defalcate de TVA, este estimat la 39 de milioane de lei.

Legea preia, la nivel de metodologie, mecanismul programului „Fiecare Copil în Grădiniţă”, pilotat în ultimii cinci ani de Asociaţia OvidiuRo în 43 de comunităţi din România. Pe lângă acordarea tichetelor sociale, programul „Fiecare Copil în Grădiniţă” asigură rechizitele de bază necesare la grădiniţă, îmbrăcămintea şi încălţămintea acordată de două ori pe an copiilor eligibili, fructe, produse pentru igienă, formarea profesorilor şi programe de educaţie pentru sănătate, etc.

Tot în luna octombrie proiectul de lege a fost votat de plenul Camerei Deputaţilor cu 289 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 5 abţineri. Senatul la rândul său a votat legea în iunie 2015 cu 117 voturi pentru, două abţineri şi nici unul împotrivă.

124528_1

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi, prin extindere, ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală.

Dispoziţiile respective se referă la plângerea împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea penală.

Potrivit art. 341 alin.(6) lit.c), „în cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii: […] c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea”.

Potrivit art. 341 alin.(7) pct.2 lit.d), „în cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară: […] 2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art.280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi: […] d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea”.

În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.341 alin.(6) lit.c) şi, prin extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2 lit.d) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale prin împiedicarea accesului la justiţie în cazul soluţiilor de renunţare la urmărirea penală.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie.

Produse-bio-eco-620x310
Suprafețele cultivate în sistem ecologic în perioada 2010-2015 au crescut cu 37%, dar ponderea rămâne mică, de 2,1%, dacă este raportată la totalul suprafețelor agricole, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Numărul de operatori în agricultura ecologică a crescut, de la 1.000 de operatori la 25.000, iar
pe zona de zootehnie, din 2010 și până în prezent, creșterea efectivelor care sunt în acest sistem a fost de 60%.

„Piața pentru produse bio, pentru agricultură ecologică, s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp. Aici nu mă refer numai la exporturi. Știm foarte bine că acest concept s-a dezvoltat în România pentru că la început toate produsele pe care le fabricam în această modalitate ecologică se exportau. Astăzi, pe lângă piața externă, care este într-o creștere extraordinară, sunt fericit să văd că și pe piața românească produsele au o căutare foarte mare și oamenii se orientează din ce în ce mai mult către astfel de produse, mai ales din perspectiva sănătății umane„, a adăugat Daniel Constantin.

paduriMai mulţi membri din Partidul Naţional Liberal au inițiat un proiect pentru modificarea Legii 289/2002 privind realizarea perdelelor forestiere, menite să diminueze riscurile provocate de fenomene meteorologice extreme – deșertificări, alunecări de teren. Inițiativa se află în acest moment în dezbatere în Camera Deputaților, a informat, deputatul liberal Lucia Varga.

Aceasta a adăugat că a propus Ministerului Mediului să identifice, într-un interval de 6 luni, suprafețele unde sunt necesare aceste perdele forestiere de-a lungul căilor de comunicații, cursurilor de apă și pe terenurile agricole, să evalueze necesarul resurselor financiare și să prezinte în Parlament un program multianual de realizare a acestor perdele forestiere pentru următorii zece ani.

Totodată, deputatul liberal a criticat Guvernul Ponta, considerând că „nu este interesat” de realizarea perdelelor forestiere, și a precizat că reprezentanții Ministerului Mediului au anunţat că în această toamnă, „vor planta zero perdele forestiere”.

descărcare (8)Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a afirmat, în timpul unui tur prin centrul Bucureştiului, că România are un mare potenţial să devină o destinaţie atractivă pentru turiştii americani, însă este nevoie de o mai bună promovare a ţării.

„Cred că România are un mare potenţial să devină o destinaţie atractivă pentru turiştii americani. Deja este, dar potenţialul pentru o înţelegere mai mare a României de către America este acolo”, a precizat diplomatul american în Piaţa Revoluţiei.

Diplomatul american a mai subliniat că este nevoie de o promovare mai bună a României pentru a atrage turişti, afirmând că astfel de campanii ar putea fi coordonate ori de industria de resort, ori de guvern.

La data de 29 octombrie, ambasada SUA a premiat antreprenorul lunii octombrie, câştigătorul titlului fiind firma Bucharest Walks, care organizează tururi ghidate prin Bucureşti. După terminarea ceremoniei, ambasadorul a beneficiat de un tur prin centrul Bucureştiului, de la Casa Oamenilor de Ştiinţă, din Piaţa Lahovari, până la Biserica Kretzulescu.

computer

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționare Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole.

Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, finanţată integral din venituri proprii.

O.N.V.P.V. înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1408/2009, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate tehnico – ştiinţific al administraţiei publice centrale, în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, denumirile de origine controlată (D.O.C.), indicaţiile geografice (I.G.) şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.

O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, cu avizul consultativ al Consiliului Regiunilor Viticole.

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru evitarea înregistrării de arierate de către unităţile administrativ – teritoriale beneficiare ale programului, din cauza necesităţii tehnologice în unele situaţii, ca executanţii lucrărilor de construcţii să realizeze producţie în cuantum valoric mai mare decât fondurile disponibile din necesitatea conformării la condiţii tehnologice, la unele prevederi din proiectele tehnice şi din caietele de sarcini ale acestora, în condiţiile în care mare parte din obiectivele de investiţii sunt demarate din bugetele locale sau prin alte programe, iar lucrările de construcţii sunt executate secvenţial, fără respectarea prescripţiilor tehnice, ceea ce duce la încălcarea sistemului calităţii şi a legislaţiei în construcţii, precum şi a contractelor de achiziţii publice, încheiate, mare parte din acestea, pe criteriul „preţul cel mai scăzut”, la care calitatea serviciilor şi a obiectelor de construcţii rezultate este afectată de durata efectivă de execuţie a contractului care diferă, datorită lipsei unei finanţări continue şi previzibile, de cea prevăzută în procedură şi în caietul de sarcini al achiziţiei, aspecte care au dus şi la expirarea autorizaţiilor de construire, la defecte şi neconformităţi în procesul de execuţie greu de depăşit în multe situaţii şi cu costuri suplimentare, măsura adoptată cu aplicare de urgenţă având ca scop astfel rezolvarea unor probleme care au afectat mediul economic, industria de construcţii şi beneficiarii programului în aceeaşi măsură. Mai mult …

agrcltrLa vreme de toamnă, orice agricultor îşi primeşte, dacă totul a decurs bine, răsplata pentru lunile de trudă şi de îngrijorare legată de evoluţia culturilor sale. Anul 2015 a fost, însă, unul care a preschimbat în realităţi temerile legate de secetă. Soarele a pârjolit ogoarele. Ploile s-au lăsat aşteptate… mult şi bine.

În anumite zone, precipitaţiile au fost mai reduse, cantitativ, cu 30% faţă de media multianuală, în perioada aprilie-septembrie din 2015. Seceta severă poate fi asimilată unei calamităţi naturale. Mai mult …

proiectO.U.G. nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 798 din data de 27 octombrie 2015.

Scopul ordonanţei de urgenţă este instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

  • producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
  • producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea- soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

descărcareProiectul privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism a fost lansat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Normele metodologice sunt elaborate în scopul aplicării unitare a prevederilor Legii 350/2001, precum şi în corelare cu prevederile aplicabile în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, ale altor acte normative în vigoare.

Elaborarea planurilor urbanistice se efectuează potrivit prevederilor Legii 350/2001 şi a normelor sale metodologice, precum şi ghidurilor aprobate prin ordinele Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr.37/N/08.06.2000 pentru aprobarea ghidului privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobarea ghidului privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, respectiv nr.13N din 10.03.1999 pentru aprobarea ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul-cadru al Planului Urbanistic General.