Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Protectia mediului Ştiri

CE solicită României să ia măsuri împotriva gestionării defectuoase a depozitelor de deşeuri

deseuri
Comisia Europeană cere României să acţioneze împotriva gestionării necorespunzătoare a deşeurilor.

Conform legislaţiei UE privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE), orice depozite de deşeuri care nu respectă standardele convenite trebuiau închise şi reabilitate până la 16 iulie 2009.

În pofida anumitor progrese realizate, România încă trebuie să închidă şi să reabiliteze 109 depozite ilegale (65 municipale, 27 de depozite industriale pentru deşeuri periculoase şi 17 depozite industriale pentru deşeuri nepericuloase).

Deşi România susţine că aceste depozite de deşeuri nu mai sunt în funcţiune, ele încă reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii umane şi a mediului.

De asemenea, CE a solicitat României să comunice măsurile naţionale adoptate pentru a asigura deplina punere în aplicare a Directivei 2013/38/UE privind controlul statului portului.

Scopul principal al Directivei este de a garanta că statele membre verifică punerea în aplicare a anumitor dispoziţii ale Convenţiei privind munca din domeniul maritim din 2006, ca parte a controalelor efectuate de statul portului asupra navelor străine.

Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 21 noiembrie 2014. În pofida scrisorilor de punere în întârziere transmise României în ianuarie 2015, statul român încă nu a notificat CE cu privire la toate măsurile întreprinse la nivel naţional şi încă nu a adoptat legislaţia necesară pentru a se conforma directivei.