Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Dezbatere privind proiectul de suplimentare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015

cc
La 19 septembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice la titlul “Cheltuieli de personal” cu suma de 25.000 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.

Deasmenea în document este subliniat faptul că sumele alocate vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale O.U.G. nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, precum şi ale O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.