Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

55 de lei pentru manuale, de la stat. Vor fi rezultate mai bune… la Bacalaureat?

schoolŞcolile şi-au deschis, larg, porţile! Cu deplină încredere în viitor sau cu sfială, după fire, toţi elevii şi-au ocupat locurile în bănci. Dacă, cel puţin în prima zi, mai toţi elevii s-au prezentat la şcoală, gândurile unora deja colindă prin alte direcţii, prea puţin legate de mediul didactic.

Cum putem cunoaşte cam pe unde le umblă mintea anumitor elevi? Păi, oricine deţine o cafenea ori comercializează bere şi tutun poate relata, mai pe ferite, cum i-au crescut vânzările în prima zi de şcoală. Desigur, nu părinţii sunt cei cuprinşi subit de sete sau de poftă pentru tabac. Să nu generalizăm, există şi numeroşi elevi însetaţi de carte! Rezultatele obţinute la Bac ne arată şi care-i proporţia lor, an de an.

Părinţii au alte griji. De pildă, uniforma “copilului”, “fondul clasei”, costul manualului de română (23-27 de lei), de matematică (25-35 de lei), de informatică (17-22 de lei) ori al cărţii de istorie (22-27 de lei). La ce ne mai trebuie şi istorie?! Ne trebuie! Că istoria se repetă.

Din confruntarea cu istoria, românul iese mereu ciufulit. Indiciu că nu-i preocupare pentru evitarea erorilor trecutului naţional. Nu că repetarea erorilor trecutului personal n-ar fi o îndrăgită tradiţie, pe frumoasele plaiuri mioritice.

Avem, acum, o “mică” mare problemă. Manualele şcolare! Se schimbă des (lucru ce nu împiedică propagarea unor informaţii perimate). Şi costă prea mult. În septembrie, părinţii cu 2-3 copii nu mai ştiu cum să drămuiască banii. Nu-i vorbă, românul se face luntre şi punte când e vorba despre copii. Dar parcă zicea Constituţia ceva referitor la învăţământul gratuit.

 

Noutăţi legislative cu iz de manual nou

Anul acesta cârmuitorii noştri s-au gândit (şi bine-au făcut!) să deconteze o parte – nu mare, din cheltuielile pe care părinţii trebuie să le facă pentru procurarea manualelor şcolare.

HG 733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat a fost publicată în “Monitorul Oficial” 687/2015.

Legea educaţiei naţionale spune aşa: elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat sau autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor.

Elevii au nevoie de manuale. Dar şi profesorii, pentru a pregăti lecţiile pe care le vor preda la clasă. Programa se schimbă de la minut la minut. Distanţa dintre cum este şi cum ar trebui să fie echivalează cu aceea dintre manualul de matematică de 35 de lei şi manualul obţinut “gratis”.

Deseori, elevul român îşi cumpără singur manualele sau renunţă la ele, din lipsa mijloacelor financiare. Este suficient să aibă profesorul manual, nu? Exact! Aşa era şi acum două secole. O carte la 25 de învăţăcei!

Conform ultimelor ştiri juridice, elevii aflaţi în ciclul superior al învăţământului liceal de stat, în clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a vor beneficia, în anul şcolar 2015-2016, de o sumă de bani hărăzită decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale.

Decontarea acestor cheltuieli nu va fi efectuată total (ar fi fost de mirare), ci în limita maximă a 55 de lei pentru fiecare elev. Totodată, nu vor putea fi achiziţionate orice manuale şcolare, ci doar acelea care se regăsesc în lista manualelor aprobate de către Ministerul Educaţiei pentru clasa respectivă.

De unde vor veni sumele necesare decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor? De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei! Până să ajungă la elevi, banii vor urma un drum întortocheat.

Vor trece şi pe la inspectoratele şcolare! Conform celor mai noi ştiri din contabilitate, sumele vor fi transferate din bugetul Ministerului Educaţiei către bugetele inspectoratelor, conform numărului de elevi instruiţi în anul şcolar 2015-2016 în clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a.

Atât inspectoratele şcolare judeţene, cât şi inspectoratul şcolar al Capitalei vor transfera în bugetele unităţilor de învăţământ liceal de stat sumele corespunzătoare, în vederea decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor.

 

Ce trebuie făcut, pentru decontare?

Aşa cum reiese din recentele noutăţi legislative, pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de către cumpărarea manualelor şcolare elevii din clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a vor trebui să depună la secretariatele liceelor câte o cerere.

Această “solicitare scrisă” va fi acompaniată de către factura fiscală (sau facturile) pe care trebuie să figureze numele elevului sau, după caz, al părintelui sau tutorelui legal, precum şi datele privind manualele achiziţionate, mai precis titlul, autorii, editura şi nu în ultimul rând… costul. Bine că nu trebuie să figureze şi cuprinsul manualului ori numărul de pagini.

Dacă suma plătită pentru manuale va fi de peste 55 de lei, elevul va primi 55 de lei. Dacă suma va fi mai mică de atât, elevul va beneficia doar de restituirea sumei care figurează pe factură, la total.

Atenţie! Liceele vor deconta numai sumele cheltuite de către elevi pe manualele şcolare pentru care au fost depuse cererile (însoţite de facturi) până la 15 noiembrie 2015. Cine depune documentele prea târziu nu mai vede niciun ban… decât în mâinile colegilor care au fost pe fază.

La rândul lor, inspectoratele şcolare vor solicita Ministerului Educaţiei sumele totale pentru decontare până la 25.11.2015, pe baza cererilor venite din partea liceelor. Decontarea va fi efectuată până la 18 decembrie 2015. Potrivit ultimelor ştiri juridice, inspectoratele şcolare vor transmite Ministerului Educaţiei datele privind numărul elevilor beneficiari ai decontării, precum şi sumele decontate, până la 15.01.2016.

În mod evident, modesta sumă de 55 de lei nu-i în măsură să acopere nici un sfert din necesarul bănesc pentru procurarea tuturor manualelor necesare unui elev dintr-a XII-a. Ar fi fost bine ca măcar costurile manualelor pentru materiile de Bac să fi fost acoperite integral. Poate că astfel ar fi fost mai mulţi promovaţi la Bacalaureat.

Atâta vreme cât lucrăm cu sferturi şi jumătăţi de măsură în ceea ce priveşte asigurarea strictului necesar pentru şcolarizarea tinerelor vlăstare ale patriei, ne-am putea aştepta, în continuare, la doar 50-60% în privinţa ratei promovării la Bac. Fireşte, rezultatele şcolare depind şi de dorinţa “copilului” de-a învăţa, nu doar de facilităţi şi dotări. Dar minusurile… se adună!