Archive for » septembrie, 2015 «

masinaDe la 1 ianuarie 2016 în România ar trebui să devină obligatoriu un nou test medical pentru cei care doresc să obţină sau să îşi schimbe un permis de conducere.

Astfel, potrivit unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie să introducă un test medical pentru apnee în somn.

Pentru testare, subiectul trebuie să doarmă o noapte într-un laborator de somn, unde este monitorizat cu aparatură specială. În cazul în care este descoperit un caz de apnee se recomandă folosirea unui aparat de respirat cu presiune pozitivă, iar pacientul trebuie să mai petreacă o noapte în laborator, pentru ca medicii să poată supraveghea reacţiile la tratament.

Circa 20.000 de persoane din ţară pe an pot fi verificate de cele 40 de laboratoare de somnologie, în cazul în care acestea funcţionează la capacitate maximă.

La-proiectele-finantate-din-fonduri-structurale-ipotecile-se-pot-constitui-pe-toata-perioada-contractuluiAu revenit creditele cu buletin, însă de această dată intră în joc şi Fiscul. La ANAF deja sunt verificaţi de bănci cei care vin să ceară împrumuturi, atraşi de promisiunea că într-un sfert de oră pot primi banii. Creditele cu buletinul au dobânzi cuprinse între 7 şi 10%, dar şi comisioane pe măsură.

Baza de date a ANAF-ului include informaţii despre veniturile de tip salarial, însă pentru altfel de venituri trebuie aduse documente suplimentare. Partea pozitivă a creditului cu buletin constă în faptul că clientul trebuie să semneze un acord de interogare care are o valabilitate de cinci zile, şi timpul de analizare a unui dosar şi virarea banilor nu durează mai mult de un sfert de oră.

Brokerii atrag atenţia că nici creditul rapid nu este scutit de comisioane. Comisioanele de acordare pot ajunge chiar la 250 de lei, iar cele de administrare sunt de regulă în jur de 5 lei pe lună.

lcProiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în anexa H.G. nr. 720/2008 se propune reintroducerea denumirii comune internaţionale (DCI) 2 corespunzătoare unui medicament (Enoxaparinum) din sublista B (ca urmare a unei erori apărute în contextul publicării H.G. nr. 741/2015 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate), delistarea denumirii comune internaționale corespunzatoare pentru două medicamente (eliminarea din sublista B a DCI Calcitoninum, având în vedere că se regăsește în sublista D și eliminarea DCI Dexpanthenolum cod ATC D03AX03) și au fost modificate denumirile și/sau codul ATC în cazul a 4 DCI.

Astfel, a fost corectat:
– codul ATC pentru DCI Etanerceptum în sublista C, Secțiunea C2, punctul P9, subpunctul P9.1, poziția 44.
– denumirea și codul ATC pentru DCI Metoxi polietilenglicol epoetin beta în sublista C, Secțiunea C2, punctul P9, subpunctul P10, poziția 16.
– codul ATC pentru DCI Acid omega-3-esteri etilici 90** în sublista D, poziția 8.
– codul ATC pentru DCI Clonazepamum în sublista D, poziția 19.

vaccinare-660x330

Potrivit unui proiect de lege al Ministerului Sănătăţii, nouă tipuri de vaccin vor fi obligatorii, iar accesul în şcoli şi grădiniţe va fi interzis pentu copiii nevaccinaţi. Este vorba despre cele din schema naţională actuală, administrate împotriva unor boli care pot duce la complicaţii grave sau chiar la deces. În Lege sunt prevăzute şi pedepse aspre pentru părinţii care refuză imunizarea copiilor.

Proiectul de lege prevede obligativitatea a nouă vaccinuri: cel pentru Hepatita B, BCG – cel care previne complicaţiile date de tuberculoză, tifterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită şi ROR – cel împotriva rubeolei, oreionului şi a rujeolei. Mai mult …

ancom
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a lansat în dezbatere publică un document care prezintă perspectiva preliminară a ANCOM asupra evoluţiilor din sectorul comunicaţiilor digitale din România până în anul 2020 şi asupra modalităţilor în care Autoritatea îşi propune să răspundă acestor evoluţii.

Iniţiativa ANCOM rezumă principalele elemente identificate în urma unei analize strategice prospective pentru asigurarea funcţionării competitive a comunicaţiilor digitale din România în beneficiul utilizatorilor în perioada 2016-2020.

Este vorba de un document de discuţie, nu de un proiect de strategie, şi reprezintă prima etapă a unui demers de analiză şi dialog care vor ajuta ANCOM să cristalizeze, cu ajutorul tuturor celor interesaţi de domeniul comunicaţiilor, o viziune pentru perioada 2016-2020, dar şi să contureze priorităţi şi direcţii de acţiune definitorii pentru foaia de parcurs a ANCOM.

Astfel, priorităţile strategice identificate de iniţiativa ANCOM sunt: promovarea competitivităţii reţelelor, maximizarea disponibilităţii serviciilor şi capitalizarea beneficiilor reţelelor IP.

copiii
În şedinţa din 29 septembrie Comisiile pentru muncă şi administraţie din Camera Deputaţilor au prezentat raport pozitiv în ceea ce priveşte proiectul de lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familiile defavorizate.

Proiectul legislativ prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2016, 111.000 de copii din familiile defavorizate, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, să primească un tichet social, în valoare de 50 de lei pe lună, pentru a putea merge la grădiniţă.

Acest tichet social se dă sub forma unui voucher care nu va putea fi transformat în bani. Cu el se vor putea cumpăra alimente, hăinuţe, jucării sau rechizite pentru aceşti copii care provin din familiile defavorizate. Tichetul are valoarea de 50 de lei pe lună. Vor primi copiii din familiile defavorizate al căror venit pe membru de familie nu depăşeşte de două ori venitul minim garantat„, a explicat ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Rovana Plumb.

Acordarea acestui tichet social se va face în funcţie de prezenţa fiecărui copil la grădiniţă, iar absenţele motivate pot fi făcute numai pe o perioadă de 50% din timpul lunii în care aceştia merg la grădiniţă„, a adăugat Rovana Plumb.

lcPlenul Senatului a aprobat proiectul privind înăsprirea amenzilor pentru profanarea mormintelor de război. Astfel pentru stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostaşului Necunoscut fără aprobarea Guvemului se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei, iar depunerea altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevăzuţi la art. 2-4 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

De asemenea introducerea în cimitirele de război a animalelor, pentru păscut sau adăpost, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, la fel şi strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale, construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenţie asupra acestora.

Proiectul prevede sancţiuni şi pentru amplasarea şi construirea de noi monumente comemorative, cruci sau orice construcţie ridicată pe spaţiul destinat mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei.

LC
Mai multe organizații solicită Camerei Deputaților să respingă proiectul de lege privind amplasarea în centrul Capitalei a unui simbol religios de dimensiuni mari și cu o instalație luminioasă, motivând că inițiatorul acestuia, senatorul Sorin Ilieșiu, a confundat proiectul de lege cu un proiect de reamenajare a spațiului urban, ignorând total legislația în domeniu.

Anterior, mai exact la 27 septembrie, senatorul Sorin Ilieșiu a anunțat că va solicita Consiliului General al Municipiului București organizarea unui referendum cu privire la propunerea sa cu privire la ridicarea unei cruci la Universitate, care ar fi un monument al victimelor totalitarismului comunist.

Cu toate acestea, organizaţiile care contestă propunerea lui Ilieşiu, sunt de părerea că monumentul ce urmează a fi constuit trebuie să fie unul asimilat și recunoscut de toți cetățenii României, fapt pentru care trebuie să existe o consultare a cetățenilor în vederea definitivării formei sale.

lcBiroul permanent al Senatului a hotărât să trimită Comisiei pentru regulament un proiect care prevede înfiinţarea Comisiei pentru constituţionalitate şi libertăţi civile, în urma unei propuneri venite de la Comisia juridică privind completarea articolului 66, alin. (2) din Regulamentul Senatului, în sensul introducerii, după punctul I „Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi şi validări”, un nou punct, pct. I1 „Comisia pentru constituţionalitate şi libertăţi civile”.

Astfel, la solicitarea Biroului permanent, Comisia pentru constituţionalitate şi libertăţi civile va elabora avizele de stabilire a competenţelor privind adoptarea anumitor proiecte de lege şi propuneri legislative cu care a fost sesizat Senatul.

De asemnea, în cazurile de neconstituţionalitate constatate de Curtea Constituţională, Comisia elaborează un raport, reexaminând prevederile respective pentru punerea lor în acord cu decizia CCR, operând şi corelările tehnico-legislative necesare.

Potrivit potrivit propunerii trimise Biroului permanent, Comisia, prin membrii acesteia (desemnaţi), poate reprezenta Senatul, în dosarele în care este parte, la solicitarea preşedintelui Senatului, la dezbaterile Curţii Constituţionale.

senat
Potrivit unei propuneri legislative a Birourilor Permanente înaintată Comisiei de Statut, parlamentarii ar putea rămâne fără maşini pentru deplasări în colegiu, urmând să primească în schimb o sumă forfetară de 1400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport în colegiul în care au fost aleşi.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat să propună Comisiei de Statut două modificări care privesc drepturile care li se cuveneau parlamentarilor. Se solicită completarea art. 41 alin. (2) şi art. 45 alin. (3) din Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în sensul în care parlamenarii nu mai beneficiază de autoturisme în colegiile şi circumscripţiile electorale, Parlamentul fiind în imposibilitatea achiziţionării unui număr atât de mare de maşini„, a afirmat vicepreşedintele social-democrat al Senatului Ioan Chelaru.

Dacă modificarea va fi adoptată deputaţii şi senatorii vor fi nevoiţi sa predea maşinile primite şi vor primi lunar, pe durata mandatului, suma forfetară de 1400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripţie, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, care reprezintă document justificativ.