Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Aprobarea Ordonanţei privind recunoaşterea diplomelor absolvenţilor unor forme de studii neautorizate

descărcare (27)Guvernul a aprobat Ordonanţa cu privire la dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finisarea unor studii neautorizate.

Conform actului normativ, au dreptul de a beneficia de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale 1/2011, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

– la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în spaţii neautorizate;
– la programe de studii organizate în limba de predare neautorizată;
– peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;
– la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;
– la programe autorizate/ acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

Astfel, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste capacitatea maximă de scolarizare aprobată sunt sancţionate cu o amendă egală cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii.

Se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţamânt superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea de studii.

Sancţiunile se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2015 – 2016.

De asemenea, anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituţiile de învăţământ superior transmit MECS tabele nominale cu toţi studenţii înmatriculaţi la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de învăţământ, limba de predare, locaţie geografică.