Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de modificare a legii privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, lansat în dezbatere

minister

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare proiectul de act normativ va asigura o mai bună coordonare a procedurilor aplicabile în cazul eliberării licenței de funcționare, prin conferirea atribuțiilor necesare fiecăreia dintre autoritățile coordonatoare de la nivel central, pentru domeniile proprii de competență, având în vedere că prin prisma atribuțiilor ce le revin acestea cunosc cel mai bine, problemele și condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească furnizorii care prestează servicii sociale pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari din cele trei domenii de competență, respectiv: copii, victime ale violenței domestice și persoane cu dizabilități.

Proiectul a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.