Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Turism

Proiect privind Sistemul Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor

hotel turism
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea implementării Sistemului Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor şi a Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare.

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se reglementează următoarele:

  • normele de acces, evidenţă şi protecţie a turiştilor, modificate conform cerinţelor actuale, în sensul eliminării prevederilor referitoare la completarea cărţii de imobil de către proprietarii pensiunilor turistice, precum şi eliminarea obligativităţii ca modelul fişei de sosire-plecare să fie tipărită de Regia Autonomă Monitorul Oficial, aspecte reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 237/2001;
  • introducerea Sistemului Integrat de Evidenţă a Turiştilor, care reprezintă o aplicaţie informatică ce are drept scop realizarea evidenţei numărului de turişti cazaţi în structurile de primire turistice clasificate de Autoritatea Naţională pentru Turism, care generează date statistice necesare realizării strategiilor şi programelor din domeniul turismului;
  • obligativitatea operatorilor economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare ca, în termen de 90 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să asigure înscrierea structurii de primire turistică în Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor conform instrucţiunilor din manualul postat pe pagina de Internet a autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului.

De asemenea, proiectul reglementează faptele care constituie contravenţie şi prevede sancţionarea acestora cu amendă.

Acest proiect de act normativ are drept scop realizarea unei evidenţe a numărului de turişti cazaţi în structuri de primire clasificate în timp real şi totodata conduce la diminuarea / eliminarea evaziunii fiscale determinate de neraportarea reală a numărului de turişti care se cazează în unităţilr turistice.