Archive for » august, 2015 «

pensii serviciuSe spune că „cine împarte, parte își face.” Cred că acest proverb guvernează regulile statului în care trăim. După ce au avut grijă să își voteze legea cu privire la acordarea pensiei de serviciu ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 21 august 2015, aleșii noștri au considerat că dispozițiile acesteia nu sunt suficient de clare și trebuie să adopte anumite norme.

Deși legea 215/2015 prin care s-a votat introducerea pensiei de serviciu pentru cei care au statutul de funcționar public parlamentar nu prevede că urmează să se adopte norme de aplicare, totuși excesul de zel al parlamentarilor a făcut să ia naștere Ordinul nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 648 din 26 august 2015. Mai mult …

cercetare-medical

În data de 27 august 2015, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016. Mai mult …

subventii-seminte-bani

În Monitorul Oficial nr. 651 din 27 august 2015 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Prin actul normativ se introduce posibilitatea înfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători în domeniul agricol şi silvic cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Astfel, se va asigura sprijin pentru înființarea grupurilor si organizațiilor de producători, în scopul adaptării producției acestora la cererile pieței, comercializării comune a bunurilor pe piață, centralizării vânzărilor și aprovizionării cumpărătorilor cu ridicata, precum și îmbunătățirii proceselor de organizare și inovare. Mai mult …

militariMircea Duşa, ministrul Apărării, a afirmat că propunerile pentru mărirea salariilor militarilor, care vor fi cuprinse în legea salarizarii unice, au fost redactate într-o comisie, menţionând că s-a avut în vedere în special creşterea salariilor la gradaţi şi la soldaţi.

„Împreună cu domnul vicepremier Oprea şi cu ceilalţi şefi din structuri militare, încă acum o lună am făcut o comisie care a redactat propunerile noastre legate de legea salarizarii unice. În primul rând, în acest proiect de lege, pe care am înţeles că Ministerul Muncii îl agreează, am avut în vedere creşterea salariilor la gradaţi şi la soldaţi”, a afirmat Duşa.

Conform ministrului, în proiect se are în vedere „o creştere substanţială” a salariilor de bază şi a altor sporuri de care beneficiază militarii.

În luna iunie, printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a aprobat calcularea sporurilor personalului militar, din serviciile de informaţii, apărare şi penitenciare să fie calculate pe baza nivelului din luna decembrie 2009, nu cel din decembrie 2011, când erau drastic limitate, iar salariul celor care execută misiuni speciale „apreciate” de şefi va putea fi mărit cu până la 50%.

cc

Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, secretarului general al Senatului şi preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/3598/274/2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 648 din data de 26 august 2015.

Potrivit actului normativ, conform Legii nr. 7/2006, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane care au desfăşurat activităţi în structurile de specialitate ale Parlamentului în baza unui raport de serviciu sau în baza unui raport de muncă:

  • funcţionarii publici parlamentari care au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani, şi care au vârsta de cel puţin 60 de ani;
  • persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute mai sus şi care, la data solicitării pensiei de serviciu, ocupă o altă funcţie sau au o altă ocupaţie, numai dacă raportul de serviciu în baza căruia şi-au desfăşurat activitatea în structurile Parlamentului a încetat în condiţiile art. 64 lit. a), b) și e) din Legea nr. 7/2006.

Mai mult …

medicina legalaPotrivit unui comunicat al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF), modificările propuse pentru Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor sunt „nerealizabile având ca rezultate imediate sporirea birocraţiei în cabinetele de medicină de familie şi scăderea calităţii actului medical”.

În comunicat AREPMF a arătat că a luat act de intenția de modificare și completare a Ordinului nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

De asemenea, Asociaţia consideră că măsurile propuse în acest proiect minimalizează importanța medicinii școlare și transferă atribuțiile medicului școlar către medicul de familie, fără consultarea prealabilă a celor direct implicați și fără o fundamentare realistă a acestei decizii.

Consultațiile de triaj epidemiologic și controalele periodice nu se pot efectua într-o perioadă scurtă de timp la nivelul cabinetului de medicină de familie având în vedere complexitatea și varietatea serviciilor prestate„, precizează AREPMF.

indMilenii de-a rândul, bărbatului i-a fost rezervat anevoiosul rol de a procura cele necesare traiului iar femeii… şi mai anevoiosul rol de a le purta de grijă pruncilor şi de a „ţine casa” – cum ziceau ţăranii noştri.

Bărbatul pleca la vânătoare, la tăiat de lemne, la arat şi la coasă, la atelier sau cu negoţul. Mai recent, pleca la uzină. Câteodată mai pleca şi la război… omiţând să se mai întoarcă. Mama? Rămânea, mereu, cu micuţele vlăstare!

Dar de la o vreme, în primele 2-3 decenii ale secolului XX, rolurile celor două sexe au început să se întrepătrundă, până ce s-a ajuns la situaţia actuală. Astăzi, nu mai râde nimeni pe sub mustaţă când vede cogeamite bărbatul îngrijindu-şi pruncii cu succes şi devotament, în vreme ce delicata sa soţie e plecată la vânătoare… de bani. Mai mult …

 

toader_pnl_solicitam_o_discutie_foarte_tehnica_pe_codul_fiscal

Potrivit declaraţiilor preşedintelui interimar al PSD, Liviu Dragnea, după discuţiile dintre liderii partidelor parlamentare, s-a stabilit ca modificările operate în Codul fiscal să fie readoptate în forma iniţială, dar unele măsuri vor fi aplicate etapizat.

Am finalizat negocierile cu toate partidele politice. A fost o discție bazată pe precauție. Acest consens care a fost dorit a fost necesar pentru că intenția noastră comună este ca acest Cod Fiscal să dureze. Modificările la Codul Fiscal vor fi adoptate în forma inițială, dar etapizat„, a precizat Liviu Dragnea.

Prin urmare, TVA va fi redusă la 20% de la 1 ianuarie 2016 şi la 19% de la 1 ianuarie 2017, iar taxa pe stâlp va fi eliminată de la 1 ianuarie 2017, cu o excepţie, în cazul construcţiilor speciale din agricultură, pentru care taxa va fi scoasă din 2016.

De asemenea, s-a stabilit ca de la 1 ianuarie 2017 supraacciza la carburanţi să fie eliminată iar impozitele pe dividende să fie reduse la 5% din 2017.

salariu in produseOrdonanța de urgență în baza căreia indemnizațiile înalților demnitari s-au majorat, urmează să fie respinsă de parlamentarii PSD. Astfel, cei 69 de înalți demnitari, printre care și președintele Klaus Iohannis, riscă să rămână fără salarii mărite.

Potrivit unor surse parlamentare, unul din motivele pentru care se dorește respingerea ordonanţei de urgenţă ar fi acela că toate creșterile salariale ar fi trebuit făcute pe Legea salarizării, care este în lucru, sursele mai adăugând că nu este normal șefilor de la Parlament să fie majorate salariile iar restul parlamentarilor nu.

De asemenea, respingerea Ordonanței privind indemnizațiile demnitarilor este susţinută și de PNL.

avocatHotărârea Congresului Avocaţilor nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 649/2015.

Conform actului normativ, s-au stabilit următoarele prevederi:

1. Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi specifice profesiei (prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995) să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfăşoară fără drept activităţi specifice profesiei de avocat.

Încălcarea acestor prevederi constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie.

2. Nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, dar şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor.

3. Preşedintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe.