Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

A fost anulat CASS-ul “datorat” de către copii şi alte categorii!

childFănel este un băieţel din România. Atunci când s-a născut, acum vreo 8 ani, habar n-avea în ce lume ciudată a aterizat. Nu-i nimic, are să afle pe parcurs! De acest lucru se ocupă, grijuliu, statul – părintele tuturor românilor. Uneori, statul pare să-şi fi asumat rolul de-a ne dovedi că lumea toată s-a întors cu susul în jos şi nici el nu face excepţie.

Pe Fănel îl cresc bunicii, părinţii săi muncind peste hotare. În plină iarnă, bunica lui Fănel s-a trezit cu un plic. O decizie de impunere. Copilul avea de plătit CASS-ul din 2012, pentru… venituri din investiţii. Ştie toată lumea că România are copii deştepţi, dar bunicuţei nu-i venea să creadă că Fănel e chiar aşa precoce.

Un mini-investitor… deja dator! Suma de plată? Încă puţin mai trebuia şi Fănel ar fi putut să dea înapoi la stat alocaţia pe un an, cu titlu de CASS. 42 de lei a primit ca alocaţie, lunar. Şi trebuia să achite 39 de lei x 12 luni!

De unde a pornit totul? Micul Fănel e la fel de priceput la investiţii pe cât sunt şi demnitarii care n-au condus în viaţa lor un chioşc de ziare, dar – minune mare, ştiu să gestioneze banul public. De fapt, Fănel e un investitor involuntar. Alocaţia sa ajunge, lună de lună, într-un cont bancar.

Până să ajungă s-o încaseze bunicuţa, alocaţia lui Fănel zăcea în acel cont, producând nişte dobânzi microscopice, dar nu suficient de mici încât să scape de ochiul electronic al ANAF-ului. Văzând nenea ANAF că Fănel obţine oarece venituri din dobânzi, nu l-a mai interesat vârsta micului contribuabil.

L-a taxat ca pe un investitor adult! Şi l-a făcut bun de plată pentru un CASS la nivelul salariului minim pe economie. Nu conta că Fănel, ca orice alt copil, e asigurat în mod automat la CNAS până la 18 ani, fără achitarea CASS.

 

Noutăţi legislative pentru… îndreptarea erorilor

În “Monitorul Oficial” 562/2015 a văzut lumina tiparului Legea 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. Ultimele noutăţi legislative arată că va fi anulată contribuţia de sănătate (CASS-ul) pentru mai multe grupe de cetăţeni.

Din prima grupă de persoane „iertate” de la plata CASS-ului datorat pentru perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2015 (până-n clipa intrării în vigoare a OG 4/2015) fac parte copiii de până la 18 ani. Intervalul de aplicare a anulării datoriilor este aidoma şi pentru celelalte categorii!

Din această categorie de persoane fizice despovărate de datorii mai fac parte şi tinerii de 18-26 de ani dacă au avut statutul de elevi, absolvenţi de liceu (până la debutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la finalizarea studiilor), ucenici sau studenţi.

Totuşi, dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din agricultură, silvicultură şi piscicultură, noile ştiri juridice arată că pentru veniturile acestea nu se anulează CASS.

Să plătească, deci, tinereii noştri. Să se-nveţe mai iute cu plata CASS-ului. Că nici la pensie nu vor scăpa de el. Aşa le trebuie! Păi, cine i-a pus să obţină venituri la vârsta la care mulţi alţii taie frunză la câini?!

 

O lege şi mai mulţi beneficiari…

O altă categorie pentru care s-au anulat datoriile de plată a CASS pentru perioada amintită sunt tinerii ieşiţi din sistemul de protecţie a copilului, având o etate de până la 26 de ani. Nici aici nu sunt excluşi de la plata datoriilor cei care au realizat venituri din salarii (asimilate salariilor), venituri din activităţi independente, venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură. Munceşti şi câştigi? Plăteşti CASS. Nu contează ce primeşti în schimb dacă-ţi vine boala în vizită şi te adresezi unui spital public!

Vor fi anulate datoriile către stat privind CASS-ul şi pentru soţul/soţia sau părinţii care nu au dobândit venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unui asigurat. Ce contează că n-ai nici bani de pâine?! Plăteşte, nene, CASS-ul aferent salariului minim pe economie! Aşa par să fi gândit autorităţile când au stabilit obligativitatea achitării CASS-ului şi pentru cei mai nevoiaşi dintre amărăşteni (cei fără venituri). Din 2013 salariul minim pe economie a (fost) crescut artificial…  Mai bine-ar fi crescut numărul de salariaţi!

Iertaţi de datorie vor fi şi cei persecutaţi din motive politice de către dictatura (comunistă) instaurată în 1945, deportaţii în străinătate ori foştii prizonieri, magistraţii ce au fost înlăturaţi din justitie pe considerente politice în perioada 1945-1989, cetăţenii persecutaţi din motive etnice între 1940 şi 1945, veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, cei care-au efectuat stagiul militar la Direcţia Generală a Serviciului Muncii între 1950-1961, precum şi revoluţionarii ori participanţii la revolta anticomunistă Braşov – 1987, pentru veniturile dobândite în temeiul acestor calităţi.

De scutirea acordată prin noua reglementare vor beneficia şi persoanele cu dizabilităţi, pentru banii dobândiţi în virtutea legii privind protecţia persoanelor cu handicap, precum şi suferinzii cu afecţiuni incluse-n programele naţionale de sănătate (până la vindecarea bolii).

Va fi anulat, potrivit noilor ştiri din contabilitate, şi CASS-ul datorat de către femeile gravide şi lăuze, de n-au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia ori au dobândit venituri situate sub salariul minim pe economie.

 

Cine a plătit deja îşi primeşte banii îndărăt!

Persoanele fizice aflate într-una dintre categoriile scutite, acum, de la plata CASS şi care nu beneficiază de anularea din oficiu a contribuţiei, vor prezenta organelor fiscale documentul ce atestă calitatea de asigurat fără plata CASS, eliberat de CNAS prin casele de asigurări de sănătate. În acest caz, persoana fizică va trebui să depună o cerere la organul fiscal competent. Cererii îi va fi ataşată adeverinţa de la CNAS.

Dacă mai înainte de intrarea în vigoare a noii legi, organul fiscal competent a emis şi comunicat persoanei fizice decizia de impunere prin care-a fost stabilit cuantumul CASS de plată, tot el va emite şi va comunica, din oficiu, o decizie de anulare a contribuţiei. Dacă beneficiarii noii reglementări au efectuat deja plata contribuţiilor pentru care se prevede, acum, anularea, ei au dreptul să li se înapoieze sumele achitate.

Uneori (sau poate cam des), legile sunt croite pe genunchi. O lege plină de lacune sau ambiguităţi trebuie cârpită printr-o puzderie de alte legi. Ce obţinem? O sublimă şi desăvârşită cârpeală!