Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de suplimentare a bugetelor MJ, ICCJ, Ministerului Public și CSM pentru plata titlurilor executorii

cc

Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015 cu suma de 95.859 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi cu suma de 1.010 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale adminiatraţiei publice, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.

Bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2015 se suplimentează cu suma de 3.429 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.

Bugetului Ministerului Public pe anul 2015 se suplimentează cu suma de 39.700 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”, mai arată proiectul.

De asemenea, se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2015 cu suma de 875 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 99 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.