Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fermierii nu vor mai fi tratați diferențiat

vaci

Definiția utilizatorului de pășuni și fânețe se completează și cu fermierii care nu dețin animale, dar desfășoară alte activități agricole specifice categoriei de folosință a pășunilor și fânețelor, astfel se va evita tratarea diferențiată a fermierilor în cazul accesării de către aceștia a măsurilor din cadrul noii politici agricole comune.

Modificarea se aduce printr-o Ordonanță de Urgență aprobată recent de Guvern.

Actul normativ reglementează și posibilitatea depunerii întârziate a cererilor unice de plată și după data de 15 iunie 2015. De asemenea, se reglementează accesul formelor asociative de proprietate la schemele de plăți pentru suprafețele de pajiști permanente utilizate, indiferent dacă membrii acestora dețin sau nu animale.

“Nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență ar avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, prin neaccesarea fondurilor alocate României în perioada 2015-2020, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al țării, prin neexploatarea adecvată a terenurilor de pășuni și fânețe, degradarea acestora și diminuarea resurselor de hrană pentru animale”, precizează purtătorul de cuvânt al Executivului.