Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului

man
Ministerul Apărării Naţionale a supus dezbaterii publice proiectul de H.G. privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Ministerul Transporturilor a solicitat transmiterea unor suprafeţe de teren din imobilele 2649 Iaşi, judeţul Iaşi şi 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflate în domeniul public al statului, din administrarea MAN în administrarea MT, pe o perioadă de 10 ani, în vederea realizării de către Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, a obiectivelor NDB (radiofar apropiat pentru Aeroportul Internaţional Iaşi) şi ILS-DME (sistem de aterizare instrumental de precizie pentru Aeroportul Constanţa – Mihail Kogălniceanu).

MAN a fost de acord cu transmiterea suprafeţelor de teren de 6.154 mp din imobilul 2649 Iaşi, respectiv 961 mp din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pe o perioadă de 10 ani, în vederea realizării de către Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, a obiectivelor NDB şi ILS-DME.

Părţile din imobilele sus-menţionate au devenit disponibile ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi restructurare a armatei, fiind la această dată dezafectate, nu-şi mai pot menţine destinaţia, nu fac obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii şi nu sunt grevate de sarcini.

După expirarea perioadei de 10 ani, părţile din imobilele sus-menţionate revin de drept în administrarea MAN în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Prezentul proiect de act normativ prevede schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea MAN prin transmiterea acestora în administrarea MT.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune şi actualizarea valorii de inventar a imobilului 888 Mihail Kogălniceanu, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea MAN, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 107136, ca urmare a reevaluării conform OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.