Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Depunerea la Agenția Națională de Administrare Fiscală a unei serii de raportări

lcContribuabilii trebuie să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) următoarele documente:
– Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35), Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice), C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) ;
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35), Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice), C.F. art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30);
Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47), Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile, C.F. art. 206^50 HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) – (3);
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5), Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile, C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) HG 44/04 pct. 109;
Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49), Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile, C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3) HG 44/04 pct. 109;
Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă, Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare, HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8);
Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă , Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare, HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16);
Situaţia privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1), Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat, HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1);
Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57), Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării, C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9).