Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind condiţiile de punere la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare – lansat în dezbatere publică

lc
La 30 aprilie 2015, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare. Actul normativ se aplică mijloacelor de măsurare care privesc contoarele de apă, gaz, energie electrică activă, energie termică, aparatele de cântărit cu funcţionare automată, ect.

Proiectul de hotărâre presupune noi obligaţii pentru factorii din lanţul de distribuţie a produselor asigurându-se astfel, pe de o parte, o mai bună trasabilitate a mijloacelor de măsurare, iar pe de altă parte, o distribuţie clară şi proporţională a obligaţiilor operatorilor economici în funcţie de rolul acestora în lanţul de distribuţie.

Programul legislativ vizează următoarele aspecte:
– introducerea unor definiţii armonizate ale termenilor care sunt utilizaţi în legislaţia de armonizare a UE;
– introducerea unor obligaţii sporite în materie de trasabilitate pentru toţi operatorii economici;
– clarificarea obligaţiilor producătorilor, importatorilor şi ale reprezentanţilor autorizaţi şi introducerea unor obligaţii pentru importatori şi distribuitori;
– introducerea noţiunii de organisme interne acreditate şi a posibilităţii ca acestea să poată realiza activităţi de evaluare a conformităţii;
– includerea unor dispoziţii privind supravegherea pieţei şi proceduri privind clauza de salvgardare.