Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul poliţistului, adoptat de Parlament

lc
În Monitorul Oficial nr. 266 din 21 aprilie 2015 a fost publicată Legea 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Potrivit actului normativ la articolul 54 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 54 – (1) Polițistul poate fi recompensat prin:
a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate, în situația în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfășurată;
b) mulțumiri scrise, aduse la cunoștință individual sau în fața personalului, pentru îndeplinirea în condiții foarte bune a atribuțiilor de serviciu și misiunilor;
c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoștință individual sau în fața personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor de 2 serviciu și misiunilor;
d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate;
e) însemne onorifice, diplome de merit și distincții, pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiții sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural – artistice și sociale, ori al finalizării unor acțiuni/misiuni, precum și în situația încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;
f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții de serviciu și misiuni;
g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții și misiuni;
h) înscrierea pe placă de onoare a gradului profesional, numelui și prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o instituție de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca șef de promoție.”

Deasemenea Legea 81/2015 prevede că Hotârarea Guvernului prevăzută la art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 81/2015.