Archive for » martie, 2015 «

CC

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională (CC) a României cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 250 alin.(6) din Codul de procedură penală, potrivit căruia poate fi contestat numai modul de aducere la îndeplinire a unei măsurii asigurătorii, contrar reglementării anterioare şi legislaţiei UE.

În opinia Avocatului Poporului textul legal criticat este neconstituţional, contravenind dispoziţiilor art. 21 alin. (1) – (2), art. 24 alin. (1) şi art. 44 alin (8) din Constituţia României. Astfel, prevederile legale criticate permit formularea contestaţiei exclusiv împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asiguratorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, nu şi împotriva măsurii însăşi, încălcându-se astfel liberul acces la justiţie, dreptul la apărare şi prezumţia dobândirii licite a averii. Mai mult …

cc
Potrivit prevederilor Noului Cod Civil, datoriile unei persoane decedate, inclusiv creditele, se pot moşteni şi trebuie plătite.
Mai exact, dacă persoana decedată are un credit, moştenitorul preia împrumutul, însă îl plăteşte doar în anumite condiţii prevăzute în Noul Cod Civil.

Actul normativ prevede că patrimoniul unei persoane decedate cuprinde atât active (bunuri), cât şi pasive (obligaţii, datorii), iar moştenitorii legali şi legătarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporţional cu cota fiecăruia.

senat_agenda_ro_46988500

Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege de modificare a Codului Penal, potrivit căruia funcţionarilor publici li se permite sa-şi angajeze rudele până la gradul II inclusiv fără ca acest lucru sa fie considerat conflict de interese.

CAPITOLUL II – Infracţiuni de serviciu, Art. 301 – Conflictul de interese din Codul penal, prevede următoarele:
„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Proiectul de lege adoptat tacit de către Senat în data de 25 martie 2015 modifică alineatul 2 astfel:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
– emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative
– ocuparea de către o persoană a unei funcţii indiferent în ce modalitate şi sub ce forma se realizează aceasta
– exercitarea atribuţiilor de serviciu privind acordarea către subalterni a drepturilor legale ale acestora”

Proiectul a primit avize negative de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru drepturile omului şi de la ministerul Justiţiei.

Totodată, proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, Senatul fiind doar prima camera sesizată.

images

Prin adoptarea unei propuneri legislative pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 8 februarie 2013, plenul Senatului a decis că utilizatorii care își plătesc facturile de apă și canalizare nu pot fi debranșați de la rețelele publice de distribuție a apei din cauza restanțierilor.

Potrivit raportului Comisiei pentru administrație, Legea a fost completată cu prevederea potrivit căreia „operatorii nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare acelor utilizatori din imobilele condominiale care achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare, iar debitele utilizatorilor care nu achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare aflați în imobilele condominiale pentru care nu există modalitatea tehnică de debranșare individuală, vor fi recuperate în instanță”.

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul UNPR Haralambie Vochițoiu şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, cu 79 de voturi pentru, 33 împotrivă și 4 abțineri, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilina
Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin potrivit căruia mai multe tratamente inovative vor fi introduse pentru pacienţii cu boli infecţioase, printre care şi hepatita C, HIV/SIDA

Potrivit directorului în cadrul Ministerului Sănătăţii, Mihaela Udrea, „din punct de vedere teoretic” din 2 aprilie ordinul poate fi aplicabil şi se vor putea încheia contractele cost-volum, acest lucru însemnând că se va putea trece la terapii noi pentru pacienţi.

Mihaela Udrea a afirmat că o modificare pe care o va aduce ordinul „în favoarea pacientului” va fi modalitatea de calcul a costurilor, costul pe terapie, care va însemna o economie, astfel încât să poată fi trataţi mai mulţi pacienţi.
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat vineri că în cazul în care negocierile dintre CNAS şi producătorii de medicamente vor decurge bine, pacienţii diagnosticaţi cu hepatita C vor putea beneficia de tratament fără interferon în jurul datei de 1 mai.

marketCumpărătorul român obişnuit este un fel de vânător. Fiindcă, de multe ori, nu-şi simte buzunarele doldora de parale, el vânează, cu mai mult sau mai puţină dibăcie, oferte promoţionale, chilipiruri, reduceri de preţuri. Nu de puţine ori el râvneşte să captureze, concomitent, doi iepuri: preţul mic şi calitatea. Greu să-i prinzi, pe ambii, dintr-odată. Dar nu imposibil, pentru un vânător răbdător şi iscusit!

Cel mai mare risc pentru vânătorul de oferte avantajoase nu-i să vină acasă cu tolba goală, negăsind ceea ce îşi dorea, ci să cadă în capcana propriei lăcomii, ajungând să cumpere, la un preţ demn de portofelul unui nabab, o “marfă de calitate” pe care cunoscătorii n-ar admite-o nici dacă li s-ar da pe de gratis. Numai un destin la fel de neaşteptat ca al şugubăţului Dănilă Prepeleac i-ar mai putea salva bunul renume cumpărătorului credul, în cazul în care păcălelile încep să se ţină lanţ! Mai mult …

pensii militare

În iunie 2010 pensiile militare de stat deveneau pensii în sensul legii 19/2000 privind sistemul public de pensii. Consecința a fost scăderea acestui tip de pensii, sens în care au fost afectați în mod direct cei vizați. În prezent, legiuitorul a lansat în dezbatere publică un proiect privind legea pensiilor militare fără a se intenționa reintroducerea pensiilor speciale așa cum au fost odinioară, scopul fiind acela de a repara răul făcut în timp acestei categorii de persoane.

Ce tipuri de pensii se pot acorda în sistemul pensiilor militare de stat și cine beneficiază de ele?

Știrile juridice arată că se poate acorda pensia de serviciu, de invaliditate și de urmaș. Categoriile vizate sunt: militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care pot beneficia de un singur tip de pensie militară de stat. Mai mult …

bani
Art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a fost completat prin Legea nr. 57/2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 202/2015.

Astfel actul normativ prevede că orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

De asemenea, legea completează OG nr. 99/2000 cu prevederi referitoare la modul de expunere a produselor comercializate cu preț redus, înainte cu 3 zile de expirarea termenului de valabilitate, produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea acestor prevederi este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.

camp2Hotărârea privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, care stabileşte formularele registrului agricol, conţinutul acestora şi perioada de valabilitate a fost aprobată de Guvern.

Astfel Registrul agricol constituie o sursă de informaţii şi o bază de date importantă, respectiv: sursă de date pentru aplicarea pe plan local a unor politici în domeniile agrar, al protecţiei sociale, fiscal, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar etc; bază de date pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor cum ar fi eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor în vederea vânzării, documente care să ateste calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piaţă sau cele necesare pentru obţinerea unor drepturi materiale; sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, de exemplu, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor.

concurs-cadre-didactie_4115Unele dintre obiectivele Strategiei educaţiei pentru perioada 2014-2020 sunt scăderea sub 15% a ponderii elevilor de 15 ani cu rezultate scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, reducerea abandonului şcolar sub 10% şi creşterea la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar de la patru ani.

Astfel Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în proiectul supus dezbaterii publice, ia în considerare Strategia educaţiei şi formării profesionale Europa 2020, care conturează cadrul pentru cooperarea europeană în domeniu, stabileşte obiective strategice pentru deceniul 2010-2020, incluzând formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă, pentru ca sistemele de formare profesională să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile şi flexibile, adaptate necesităţilor pieţei forţei de muncă.

De asemenea unul din principalele obiective ale Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România în perioada 2014-2020 reprezintă scăderea abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare, care ar trebui să ajungă sub 10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară.

Cele trei priorităţi ale Strategiei sunt axazate pe creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.