Archive for » februarie, 2015 «

lc+oleseaOrdinul MFP nr. 65/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015, prevede ca entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situaţii financiare anuale sau situaţii financiare anuale simplificate.

Totodată, acestea trebuie sa depună la unităţile teritoriale ale MFP, în termen de 60 zile de la încheierea exerciţiului financiar, o declaraţie pe propria raspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

Declaraţia care ţine locul bilanţurilor trebuie depusă până pe 2 martie 2015.

Documentul stabileşte că declaraţia va cuprinde toate datele de identificare a entităţii:

  1. denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  2. adresa şi numărul de telefon;
  3. numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  4. codul unic de înregistrare;
  5. capitalul social.

ethmedPotrivit legii drepturilor pacientului, pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune societatea, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. Orice pacient are dreptul de-a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

A nădăjdui la un tratament egal, nediscriminator, în acele unităţi sanitare unde, printr-o lege nescrisă, calitatea serviciilor depinde doar de consistenţa bacşişurilor livrate cadrelor medicale, este ca şi cum ai tânji după soarele tropical şi desfătările unei staţiuni turistice de lux, în timp ce hoinăreşti îngheţat şi nemâncat prin pustietăţile Siberiei! Mai mult …

downloadMulți studenți cred că trebuie să învețe doar pentru a promova examenul de licență sau pentru a lua o notă mare la lucrarea de dizertație în scopul de a deveni fericiții posesori ai unei diplome de absolvire. Sunt puțini cei care conștientizează că efortul depus pentru a promova examenul și pentru a deveni licențiat împreună cu bagajul de cunoștințe acumulate în anii studenției îi vor ajuta în viitoarea meserie.

Unii cred că doar simpla deținere a unei diplome de absolvent le va deschide uși la care doar visau fără să își dea seama că pe viitorul angajator îl interesează ce potențial au și ce știu să facă în mod concret fără să conteze teancul de diplome ce le certifică statutul de proaspăt  licențiați. „A strâns diplome-ntr-o viață/De-a acoperit pereții/Dar n-a prins un loc în față/Că n-avea și…școala vieții!” (Gavril Moisa) Mai mult …

downloadEliminarea prevederii care dădea dreptul unei persoane să renunţe unilateral la titlul de doctor, inclusă în textul Ordonanţei nr. 94/2014 de modificare a legii educaţiei, a fost decisă de Camera Deputaţilor.

Astfel a fost acceptată propunerea Comisiei de învăţământ de a elimina textul potrivit căruia titularul unui titlu ştiinţific putea solicita Ministerului Educaţiei reunţarea la titlul în cauză, ministerul urmând să ia act de renunţare printr-un ordin de revocare.

Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Camera Deputaţilor este prima sesizată, Senatul este for decizional.

sistem-special-de-urgenta-112--0

Pe 25 februarie, Plenul Senatului a adoptat o iniţiativă legislativă prin care e completat cadrul normativ privind Sistemul Naţional Unic pentru apeluri de urgenţă 112, cu facilităţi pentru persoanele hipoacuzice.

Astfel, apelurile de urgenţă vor putea fi efectuate de persoanele hipoacuzice – persoane cu probleme ale auzului – prin intermediul unui SMS, cu condiţia înregistrării prealabile în evidenţa Serviciului.

Propunerea legislativă a fost adoptată cu 85 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, urmând să fie supusă dezbaterii şi votului în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

lc+olesea
La 25 februarie senatorii au adoptat proiectul de lege care modifică Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel că la cererea oricărei persoane interesate sau a organului fiscal competent, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazul în care aceasta nu și-a reconstituit activul net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

Dizolvarea poate fi aplicată şi următoarelor categorii de societăți:
– societăţi care nu mai au organe statutate sau acestea nu se mai pot întruni;
– societăţi care și-au încetat activitatea;
– societăţi care nu au sediul cunoscut;
– societăţi care s-au aflat mai mult de trei ani în inactivitate temporară;
– societăţi care nu și-au completat capitalul social în condițiile legii.

militari
Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă care prevede majorarea de la 50 la 55 de ani a limitei maxime de vârstă până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti să fie menţinuţi în activitate.

Propunerea legislativă priveşte modificarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cu modificările şi completările ulterioare şi urmăreşte, în principal, mărirea vârstei până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate, de la 50 la 55 de ani, dacă îndeplinesc condiţiile specifice şi trec probele psihologice, fizice şi de evaluare finală.

În expunerea de motive a propunerii legislative se arată că, în prezent, ministerul Apărării este nevoit să renunţe la serviciile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti tocmai când aceştia au cea mai mare experienţă, de multe ori dobândită în repetate misiuni externe sau în teatrele de operaţii, din cauza limitării impuse de actuala legislaţie.

Drepturile ce urmează a fi acordate beneficiarilor acestei propuneri legislative vor reprezenta un cost insignifiant raportat la dimensiunea morală a demersului şi constituie, totodată, un factor motivant pentru atragerea de noi militari profesionişti.

cod silvic
Camera Deputaţilor a aprobat proiectul de modificare a Codului Silvic iniţiat de parlamentari PSD.

A fost un efort de aproape doi ani pentru ca la Guvern şi apoi în Parlament să fie adoptat acest Cod Silvic de care România avea nevoie„, a declarat premierul Victor Ponta.

Deputaţii au aprobat acest proiect cu 208 voturi pentru, 97 împotrivă şi 27 abţineri.
Proiectul prevede, printre altele, că valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar de către operatori economici atestaţi.

Astfel, un operator/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau accidentale, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achizţtionat.

Proiectul mai prevede că suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, este de maximum 250 metri pătraţi în cazul proprietăţilor forestiere mai mari de 5 ha şi de maximum 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m pătraţi, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică de 5 ha.

Deputaţii au aprobat acest proiect cu 208 voturi pentru, 97 împotrivă şi 27 abţineri.

somajCriza economică a afectat în mod semnificativ piața muncii, iar situațiile în care o persoană mergea la culcare ca fiind angajat și se trezea dimineața fără un loc de muncă au devenit tot mai frecvente. Pentru mulți angajați coșmarul de a-și auzi șeful așa pe nepusă masă spunând „ești concediat!” a devenit, din păcate, realitate.

De multe ori angajatorii aleg să inițieze procesul de concediere fără să se documenteze în prealabil asupra consecințelor ulterioare ale unei astfel de acțiuni. O problemă care a generat o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată a fost aceea a dreptului salariatului de a beneficia de preaviz în cazul concedierii. Mai mult …

apa

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă.

Potrivit propunerii legislative, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din condominii ar putea încheia convenţii de facturare individuală, la nivelul imobilului, cu acceptul scris a 50 % plus unu a proprietarilor din respectivul imobil.

Astfel, proiectul de lege modifică condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii, şi la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri ai asociaţiei de proprietari, se pot încheia contracte individuale privind furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorii de servicii.