Archive for » ianuarie, 2015 «

cc+olesea

Potrivit calendarului obligaţiilor fiscale până luni 2 februarie 2015 trebuie depuse următoarele declaraţii fiscale:

– Declaraţia privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal – de către operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formular 010 (persoane juridice) – Formular 070 (persoane fizice) – Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112, în baza C.F. art. 296^19 alin. (1^5), C.P.F. art. 77 alin. (1); Mai mult …

armaÎnchisoarea nu-i vreun pension ori vreun loc unde gingăşia limbajului îşi dă întâlnire cu purtările aristocratice şi manierele elegante. Este un loc dur care, de n-ar fi guvernat de reguli draconice, ar deveni iute un infern la scară mică. Crede cineva că locuitorii penitenciarelor sunt îndrăgostiţi lulea de legi şi disciplină?!

Deprinşi să acţioneze la primul impuls, unii dintre indivizii ajunşi după gratii au enorm de exersat la capitolul autocontrol, pentru a ajunge la un nivel mediu. Aceştia pot constitui un pericol atât pentru ceilalţi deţinuţi, cât şi pentru personalul ce le asigură paza. Gardienii trebuie să fie impecabil instruiţi şi înzestraţi cu armament letal şi non-letal. Dar portul unei arme implică o mare responsabilitate. N-o poţi folosi oricând, oricum, oriunde! Mai mult …

traducator„A traduce este forma cea mai profundă de a citi. (Gabriel Garcia Marquez) Munca depusă de un traducător presupune pătrunderea și descifrarea tainelor unei limbi străine bine cunoscute de el. Munca depusă de el demonstrează că „traducerea este cea care transformă totul astfel încât nimic să nu se schimbe.” (Gunter Grass).

O categorie aparte o reprezintă traducătorii și interpreții judiciari. Având în vedere că se apelează la serviciile lor pentru traduceri și interpretări în sala de judecată sau în fața organelor din sistemul judiciar, legiuitorul a considerat că trebuie să delimiteze această ramură de restul traducătorilor. Mai mult …

bani

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor Publice a fost aprobată ordonanţa privind organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale.

Astfel, comunicatul precizează că este extins dreptul de participare pentru persoanele de toate vârstele, renunţându-se la pragul minim de vârstă de 18 ani. De asemenea, este eliminată restricţia de câştig cu un singur bon de persoană pe extragere.

Ordonanta mai prevede ca începând cu 1 martie, în cazul refuzului agentului economic de a emite și înmâna bon fiscal, cumpărătorul să poată să nu achite bunul dobândit sau serviciul prestat, având în vedere că o tranzactie nefiscalizată nu reprezintă altceva decât o încălcare a legii. Așadar, cumpărătorul poate păstra bunul fără să îl mai plătească în cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal“, se mai arată în comunicat.

ajutor
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va verifica la nivel naţional modul de plată către beneficiari a indemnizaţiilor destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Această decizie a venit în urma reclamaţiilor că nu toţi beneficiarii au primit indemnizaţii majorate cu 16%, din ianuarie.

Am fost informată că sunt câteva reclamaţii în ceea ce priveşte faptul că unele dintre persoanele cu dizabilităţi, care primesc această indemnizaţie, nu au primit-o majorată cu 16%, drept pentru care vom verifica în toată ţara modul în care a fost aplicată măsura luată de către Guvern de a majora cu 16% aceste indemnizaţii“, a anunţat ministrul Muncii, Rovana Plumb.

De majorare a indemnizaţiei trebuie să beneficieze 730.000 persoane.

646x404

Corneliu Calotă, purtătorul de cuvânt al Executivului, a anunţat că Guvernul a avizat contractarea de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut în valoare de 200 milioane euro pentru susţinerea implementării proiectului privind învăţământul secundar. Avizul a fost acordat printr-un memorandum.

“Proiectul are scopul să contribuie la îmbunătăţirea tranziţiei de la sistemul educaţional secundar superior la cel terţiar şi creşterea gradului de absolvire a primului an de învăţământ superior. Beneficiari ai proiectului vor fi toate liceele din învăţământul de stat cu rată scăzută de absolvire a şcolii sau de promovare a examenului de bacalaureat, precum şi universităţi din sistemul de stat”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

De asemenea, vor fi asigurate granturi, asistenţă tehnică, instruire şi bunuri pentru intervenţii la nivelul liceelor (prin acordarea unor ore de remediere, meditaţii, consiliere, orientare profesională, activităţi extracurriculare, vizite de documentare, participări la competiţii, reţele intraşcolare, stagii de formare, achiziţii de bunuri) şi intervenţii sistemice (revizuirea programei şcolare, formarea cadrelor didactice, îmbunătăţirea platformei on-line pentru evaluări şi examene naţionale, elaborarea de materiale didactice digitale).

Potrivit unor estimări făcute de Guvern, de aceste activităţi vor beneficia 1.160 de licee din mediul rural şi urban, respectiv toate liceele care nu au înregistrat rezultate bune la examenul de bacalaureat.

lc+olesea
La 28 ianuarie Victor Ponta, în calitate de preşedinte a PSD, a anunţat că va susţine iniţiativa preşedintelui României privind introducerea în regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului a unor proceduri cât mai rapide de ridicarea a imunităţilor parlamentare.

Iniţiativa propusă de PSD prevede ca ziua de luni să fie zi de lucru în grupurile parlamentare şi de prezenţă a Guvernului fie prim-ministru, fie miniştri, în faţa celor două Camere pentru a răspunde la întrebări şi interpelări la diverse teme aflate pe ordinea de zi, ziua de marţi să fie dedicată activităţii în comisii, iar miercuri şi joi să fie dezbateri în plen şi vot final.

cardGuvernul a aprobat prin ordonanţă faptul că cardurile naţionale de sănătate vor deveni operaţionale din luna februarie a acestui an, cu o perioadă de trei luni, până în luna mai, în care vor putea fi utilizate în paralel cu sistemul actual, şi vor putea fi distribuite şi prin alte mijloace decât poşta, precum prin intermediul medicilor de familie.

Reamintim faptul că ulterior proiectul hotărârii, privind Normele metodologice de aplicare a cardului naţional de sănătate prevedea utilizarea obligatorie a cardului începând cu 1 aprilie. Însă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că conform unei hotărâri de Guvern adoptate, cardul naţional de sănătate va deveni obligatoriu pentru asiguraţi din 1 mai.

Cardul naţional de sănătate va fi utilizat în paralel cu actualul sistem de validare a serviciilor medicale, începând din 1 februarie. În acest fel, se va asigura accesul la servicii medicale şi celor aproximativ 800.000 de asiguraţi care încă nu au intrat în posesia cardului.

Cardul naţional, împreună cu prescripţia electronică şi cu dosarul electronic al pacientului, face parte din proiectul “Platforma informatică a asigurărilor de sănătate – PIAS”.

De asemenea preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, precizează faptul că eliberarea unui nou card de sănătate, după pierderea, distrugerea sau modificarea datelor personale, îl va costa pe asigurat aproape 15 lei, din care costul de producţie al cardului este de 2,2 euro plus TVA, iar cel de distribuire, 2,74 lei plus TVA.

După depunerea documentelor, asiguratul va primi acasă, în termen de 30 de zile, noul card. Până atunci, cardul său va figura în sistem ca fiind inactiv, iar asiguratul va beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe.

politiaPurtătorul de cuvânt al Executivului, Corneliu Calotă, a anunțat că Guvernul a extins, de la 30 la 60 de zile, termenul de comunicare către persoana care a comis o contravenţie a procesului verbal nesemnat, astfel încât posibilitatea de neplată a amenzii să fie limitată.

Astfel în cazul în care contravenientul nu a primit  procesul verbal  în termen 30 de zile, acesta nu mai este obligat să plătească amenda.

“O ordonanţă de urgenţă se referă la modificarea unor termene prevăzute de OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, şi anume că, pentru procesele verbale de contravenţie pe care nu le semnează persoana amendată, se prelungeşte termenul, de la 30 la 60 de zile, de comunicare a procesului verbal”, a menționat Calotă.

medicinaUnii au apreciat că informatizarea va reuşi să ţină în frâu fraudele, cheltuielile nejustificate şi corupţia din sistemul public de sănătate. Alţii s-au simţit îndreptăţiţi, din considerente diverse, să nu admită nici în ruptul capului cardul de sănătate, asumându-şi riscul de a li se cere să plătească pentru serviciile medicale din pachetul de bază, în pofida deţinerii statutului de persoană asigurată. Evident, de aici ar fi derivat o puzderie de probleme, inclusiv confruntări dure în justiţie. Mai mult …