Archive for » ianuarie, 2015 «

lc+olesea
Ministerul Justiţiei a anunţat că a început procedura de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), candidaturile putând fi depuse până în 23 februarie 2015.

Potrivit articolului 253 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, judecătorii şi avocaţii generali ai CJUE sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioadă de şase ani, după consultarea comitetului prevăzut de articolul 255 din TFUE.

Pentru început candidaţii trebuie să-şi depună dosarele, la secretariatul cabinetului ministrului, după care vor susţine un interviu, în limba română, în faţa Comisiei de selecţie, prezidată de ministrul Justiţiei. Interviul va fi organizat în intervalul 2-4 martie, la sediul Ministerului Justiţiei.

După finalizarea interviului pe site-ul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Externe va fi publicată lista candidaţilor, care îndeplinesc condiţiile minimale de selecţie, evaluate pe baza dosarelor depuse.

business graph with arrow and coins showing profits and gains

Potrivit declaraţiilor premierului Victor Ponta, anul viitor salariul minim brut va fi majorat.

De la 1 ianuarie 2015, salariul minim brut a fost fixat la 975 lei iar din luna iulie urmează să fie majorat cu încă 75 lei.

Astfel, de la 1.050 lei, cât va fi începând cu luna iulie a acestui an, anul viitor salariul minim brut va fi majorat la 1.200 lei.

Premierul a mai precizat că „stabilirea unei limite din ce în ce mai ridicate a venitului minim care poate fi acordat pentru muncă, implicând mai departe taxe, este o măsură cu care putem mişca în mod concret nişte lucruri”.

ajutor social
În Monitorul Oficial al României nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Prin actul notmativ s-a majorat cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, de la 13 lei la 17 lei.

Astfel, persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă va primi o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 17 lei.

De asemenea, cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, şi care nu se cazează în condiţiile art. 26 din H.G. nr. 1.860/2006, s-a majorat la 45 de lei.

persoanele-cu-handicap-grav-sau-accentuat-scutite-de-impozit-pentru-toate-veniturile_01

Ministerul Muncii informează că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată pe 28 ianuarie în Monitorul Oficial, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata impozitului pentru toate categoriile de venituri realizate începând din 2015.

Potrivit actului normativ, pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activităţi independente ori agricole, din silvicultură şi piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranşe de venit.

De această reglementare vor beneficia peste 680.000 de persoane. Reprezentanţii Ministerului Muncii au precizat că, la 31 decembrie 2014, numărul total de adulţi cu handicap grav şi accentuat era de 683.738.

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.Alineatul (6) al punctului 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale


Parlamentul României
adoptă prezenta lege.

Art. I.Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificare a şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, cu următoarea modificare: Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

  • ANEXĂ

În temeiul prevederilor:

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 5 alin. (4) şi (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …