Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţii fiscale cu termen limită – 15 decembrie 2014

proiectul-guvernului-de-reducere-a-cas-cu-5-din-octombrie-aprobat-de-senat-impactul-negativ-in-buget-va_size9

Astăzi, 15 decembrie 2014,  trebuie depuse următoarele declaraţii:

–  Situaţia eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
– Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7), HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1);
– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice), C.F. art. 206^20, HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22);
– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice), C.F. art. 206^58, HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25);
– Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) – Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile, C.F. art. 206^50, HG 44/2004 pct. 105;
– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile, C.F. art. 206^55, HG 44/04 pct. 109;
– Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile, C.F. art. 206^55, HG 44/04 pct. 109;
– Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare, HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11);
– Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare, HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13);
– Situaţia privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat, HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1);
– Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării, C.F. art. 206^64, HG 1620/2009 pct. 117.2 alin. (9);
– Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) – Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme, C.F.art.74 alin. (5)