Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de hotărâre privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, lansat în dezbatere publică

lc-olesea
La 3 decembrie 2014, Ministerul Economiei (ME) a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Strategia Naţională pentru Competitivitate reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a dezvoltării pieței muncii și factorului uman.

Programul legislativ urmărește să creeze condiţii propice ca România să poată concura eficace cu restul ţărilor din Europa. Astfel printre obiectivele Strategiei se enumeră:
– restructurarea sectoarelor economice în direcţia unor poziţii competitive superioare.
– formarea masei critice de IMM-uri competitive prin crearea unui mediu atractiv, transparent şi inovativ.
– integrarea firmelor mari într-un proiect coerent de dezvoltare a economiei.
– integrarea societăţii într-un proiect coerent de dezvoltare a economiei.

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi organisme sau de extinderea competenţelor celor deja existente, prevederile acestuia urmând a fi implementate de către direcţiile de specialitate din cadrul ME.