Categories
Articole Domeniul energetic Economie

De acum, furnizorul de energie electrică poate fi schimbat mai rapid. Fără costuri!

elctrExistă mai multe posibile pricini pentru care oamenii vor să apeleze la alţi furnizori de utilităţi, dar cele mai frecvente sunt două: calitatea prestaţiei şi preţurile! Schimbarea furnizorului de energie electrică este procesul prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul hotărăşte încetarea relaţiei contractuale cu furnizorul actual şi încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un nou furnizor.

Ordinul ANRE 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final a fost publicat în “Monitorul oficial” 781/2014. Ştirile juridice spun că prin această Procedură sunt fixate etapele procesului de schimbare a furnizorului, modul de stingere a obligaţiilor de plată datorate de către clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, dar şi transferul de date dintre clientul final şi agenţii angrenaţi în operaţiile de schimbare a furnizorului.

Furnizorul actual este cel care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare, în vreme ce furnizorul nou este acela ce va presta, pe viitor, serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, în temeiul unui nou contract de furnizare. Derularea noului contract debutează din data încheierii procesului de schimbare a furnizorului. Această dată va fi statornicită prin contract.

În afară de clientul final, în procesul de schimbare a furnizorului mai există implicare şi din partea operatorului de reţea de la locul de consum, operatorului de măsurare, operatorului de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică (structură integrată în CN „Transelectrica“ SA), precum şi a operatorului pieţei de echilibrare.

Noile ştiri juridice arată că aceste entităţi trebuie să conlucreze într-un aşa mod încât furnizorul să poată fi înlocuit, conform dorinţei exprimată de către clientul final, într-un termen rapid, de cel mult 21 de zile.

 

Schimbarea furnizorului- grabnică, uşoară, necostisitoare

Noutăţile din contabilitate sunt de bun augur pentru cei care intenţionează, din variate motive, să recurgă la serviciile altui furnizor de energie electrică, fiindcă procesul de schimbare a furnizorului este gratuit. Este interzis, cu desăvârşire, să fie percepute orice fel de taxe sau de tarife legate operaţiunile de schimbare a furnizorului.

Potrivit noii reglementări, consumatorul final de energie electrică are îndatorirea de a aduce la cunoştinţa furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte. Consumatorul trebuie să-i transmită noului furnizor, spre a fi încheiat un nou contract de furnizare, datele următoare: adresa locului de consum, numele furnizorului din prezent, valoarea facturilor ajunse la scadenţă, încă neachitate şi datele privind puterile absorbite ori cantităţile de energie ce trebuie să fie asigurate.

Procesul de schimbare a vechiului furnizor nu poate fi declanşat până ce consumatorul nu şi-a exprimat opţiunea pentru furnizorul cel nou. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice va avea loc, desigur, după ce clientul şi noul furnizor s-au înţeles asupra condiţiilor de furnizare şi a costului energiei furnizate.

Efectele contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor se vor realiza începând de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul cel vechi iar această dată trebuie să fie una şi aceeaşi cu data schimbării părţii responsabile cu echilibrarea energiei.

Concomitent cu transmiterea notificării cu privire la încetarea contractului de furnizare (realizată cu cel puţin 21 de zile înainte) către furnizorul actual, consumatorul trebuie să transmită câte un exemplar al notificării către operatorul de reţea la care este racordat locul de consum, dar şi noului furnizor de energie electrică.

Atenţie! Notificarea trebuie exprimată limpede, precis. Ea trebuie să vădească, fără nicio urmă de îndoială, hotărârea de a fi înlocuit prezentul furnizor de energie electrică cu un altul. Tototdată, trebuie să se arate cu exactitate data la care va înceta contractul de furnizare în curs.

Pentru mai multă precizie şi pentru ca nicio dată importantă să nu rămână nemenţionată, cu riscul întârzierii, al reluării procesului de înlocuire a furnizorului de energie electrică, noua Procedură este însoţită, aşa cum reiese din “Monitorul Oficial” şi de un model de notificare, care trebuie respectat.

 

Ce spune contorul?

Noul furnizor are îndatorirea de a întreprinde demersurile de cuviinţă în vederea încheierii contractului pentru asigurarea serviciului de reţea, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice pe care l-a încheiat cu acesta.

Operatorul de reţea la care e racordat locul de consum are îndatorirea de a stabili sau, după caz, de a valida indexul contorului corespunzător datei înlocuirii furnizorului. Dacă e vorba despre un client non-casnic de anvergură, trebuie ca operatorul de reţea la care e racordat locul de consum să efectueze citirea indecşilor contorului.

Această citire se va realiza de către operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului final, fiind de faţă şi reprezentanţii clientului, furnizorului vechi şi ai celui nou. Citirea va fi realizată în ziua de înlocuire a furnizorului. Totuşi, desfăşurarea procesului de înlocuire a vechiului furnizor de energie electrică nu va fi stopată din cauză că, la data şi ora prestabilite pentru efectuarea citirii, vreuna dintre părţile implicate nu s-a prezentat.

Odată ce a fost realizată citirea, cei de faţă vor iscăli procesul verbal, în care vor figura indecşii contorului. Reprezentantul operatorului de reţea la care e racordat locul de consum va trebui să ofere atât vechiului şi noului furnizor, cât şi clientului, câte un exemplar al procesului verbal de citire.

Tehnologia a avansat iar contoarele cu telecitire – care permit preluarea şi transmiterea la distanţă a datelor privind consumul, reprezintă, azi, ceva obişnuit. Operatorul de reţea va putea prelua cu lejeritate indexul corespunzător datei înlocuirii furnizorului de energie electrică, de la un asemenea contor.

Ştirile juridice spun că pentru clienţii casnici şi micii consumatori non-casnici nu mai trebuie îndeplinită întocmai formalitatea citirii contorului de către operatorul de reţea la care e racordat locul de consum. Este permis să se comunice indexul chiar de către consumatorul în cauză.

Însă, pot exista îndoieli asupra exactităţii citirii pe care a transmis-o clientul final! Sau, poate, pur şi simplu, consumatorul uită să comunice indexul operatorului de reţea… Ce se întâmplă, mai departe? Operatorul de reţea va stabili, prin citire, valoarea măsurată de la data schimbării furnizorului. Dacă nu merge aşa, operatorul va efectua o estimare a consumului, în temeiul convenţiei de consum ori, cel mai adesea, a consumului anterior al beneficiarului respectiv.

Nu mai târziu de 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul sau operatorul de reţea trebuie să-i trimită clientului final o factură cu decontul de regularizare a obligaţiilor de plată. La rându-i, consumatorul va trebui să achite, până la termenul scadent, totalul de pe factură.

Eşti client final şi ai reproşuri de formulat către furnizor? Vrei să recurgi la serviciile altui furnizor licenţiat de utilităţi? Mai întâi, prezintă-ţi doleanţele actualului furnizor şi ascultă-i opinia. Documentează-te, apoi, minuţios cu privire la alte oferte şi nu face alegeri pripite, ca nu cumva să… sari din lac în puţ!