Categories
Administraţie publică locală Ştiri

A fost publicată OUG privind migraţia aleşilor locali

1În Monitorul Oficial a fost publicată OUG care permite migraţia aleşilor locali fără ca aceştia să îşi piardă mandatul.

Astfel, actul normativ arată că “pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi, îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să-şi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor“.

Proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă va fi înscris pe ordinea de zi a Biroului Permanent, care îl va distribui spre dezbatere comisiilor de specialitate, acestea urmând să elaboreze raportul ce va fi supus ulterior votului plenului.

O.U.G. nr. 55/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 2 septembrie 2014.