Archive for » septembrie, 2014 «

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 


Parlamentul României
adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Prezenta lege se aplică:

a) personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, Legii – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, aprobată prin Legea nr. 36/2014, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b) personalului plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate.

Mai mult …

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, nu se recuperează.
(2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor provenite din debite şi recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eşalonat, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale. Mai mult …

mmbAlocaţiile şi indemnizaţiile pentru creşterea copilului sunt… aşa cum sunt. Abia dacă ajung pentru hrana, hainele şi scutecele pruncului! Părinţii? Se hrănesc cu nădejdea că, odată şi odată, va fi mai bine. Măcar pentru copiii lor. Speranţa e mâncarea săracului!

Banii nu-s mereu de ajuns. Nu-i de mirare că, pe parcursul concediului de creştere a copilului, unii părinţi beneficiari de indemnizaţie s-au mai angrenat şi-n alte activităţi (asigurări, vânzări de cosmetice), pentru ca, astfel, să mai rotunjească puţin veniturile familiei. Multe mame au uitat că aceste venituri suplimentare le puteau afecta dreptul la indemnizaţie. Urmarea? Au fost puse să restituie sumele primite de la stat! Mai mult …

justitieNoutăţi legislative: H.G. nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 709 din data de 29 septembrie 2014.

Actul normativ arată că contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se atribuie prin procedura licitaţiei publice deschisă organizată de ministerul de resort, în calitate de autoritate contractantă.

În vederea atribuirii contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale se vor parcurge următoarele etape:
– iniţierea procedurii de concesionare, ulterior primirii unei solicitări de la o persoană sau autoritate publică interesată, potrivit prevederilor legii; solicitarea este însoţită de un studiu de fezabilitate aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;
– elaborarea de către concedent a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;
– aprobarea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru una sau mai multe zone delimitate – unităţi administrativ-teritoriale: comune, oraşe, judeţe;
– întocmirea documentaţiei de atribuire, conform anexei A „Documentaţia-cadru de atribuire”;
– organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise;
– încheierea contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.

bodea_cristian1
Senatorul PNL Cristian Bodea a depus o iniţiativă legislativă intitulată „Legea tăcerii„.

Proiectul de Lege prevede, în forma înregistrată la Biroul Permanent al Senatului, că premierul şi Guvernul devin principala putere a statului.

Proiectul cuprinde zece articole, primul fiind „Prim-ministrul este statul. Indubitabil!„.

Am vrut să protestez şi să trag un semnal de alarmă faţă de dictatura guvernamentală pe care ţine domnul Ponta să o impună în continuare. Practic, acestea sunt ideile pe care le are domnul Ponta în cap, împreună cu Ilie Sârbu şi cu domnul Zgonea. E clar, după cum se comportă şi după cum tratează Parlamentul. Altfel, nu ar conduce ţara prin ordonanţe de urgenţă şi nu ar respinge absolut tot ce se face în Parlament„, a declarat Cristian Bodea, solicitat să-şi explice gestul depunerii acestei iniţiative legislative.

buget
Potrivit proiectului de rectificare bugetară, Guvernul va reduce alocările distribuite Preşedinţiei, Camerei Deputaţilor, Academiei şi ministerelor Educaţiei, Culturii, Tineretului şi Sportului, de fonduri suplimentare urmând să beneficieze serviciile de informaţii, Senatul, Avocatul Poporului.

Astfel, conform proiectului, din cheltuielile bugetului de stat, bugetul Administraţiei Prezidenţiale va fi diminuat cu 1,3 milioane lei, al Camerei Deputaţilor – cu 6,1 milioane lei, al Curţii Constituţionale – cu 200.000 lei, al Ministerului Tineretului şi Sportului – cu 3,5 milioane lei, al Ministerului Educaţiei – cu 5,5 milioane lei, al Ministerului Culturii – cu 10,2 milioane lei, al Agenţiei Naţionale de Integritate – cu 1,2 milioane lei, al Ministerului Economiei – cu 19,8 milioane lei, al Academiei Române – cu 6,9 milioane lei.

În schims, Senatul va primi 4,2 milioane lei, ICCJ – 4,8 milioane lei, Avocatul Poporului – 10.000 lei, SRI – 67,4 milioane lei, Serviciul de Informaţii Externe – 27 milioane lei, Serviciul de Protecţie şi Pază – 18,8 milioane lei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – 50.000 lei.

Ceremonia de validare a Presedintelui Traian Basescu in functia de sef al statului pentru al doilea mandat de cinci ani, la sediul Curtii Constitutionale din Bucuresti

Curtea Constituţională a României a respins alte 20 de contestaţii formulate împotriva candidaţilor la alegerile prezidenţiale.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a respins :

  • contestaţia formulată de Valeriu Mangu privind înregistrarea candidaturii lui Kelemen Hunor
  • contestaţiile formulate de Gheorghe Funar privind înregistrarea candidaturii lui Corneliu Vadim Tudor şi Kelemen Hunor
  • contestaţiile formulate de Doina Elena Noghin privind înregistrarea candidaturii lui Teodor Meleşcanu şi Călin Popescu-Tăriceanu
  • contestaţia formulată de Doina Elena Noghin privind înregistrarea candidaturilor lui Victor Ponta, Elena Udrea şi Monica Macovei şi a altor candidaţi jurişti de profesie dintre cei 14 candidaţi

Mai mult …

pensieAtunci când ieși la pensie, pe lângă grijile de zi cu zi, vei mai avea cu siguranță una: să verifici dacă pensia ta a fost calculată corect. Având în vedere numeroasele modificări legislative în acest domeniu, funcționarii responsabili cu calculul pensiilor s-au rătăcit complet în hățișul legislativ. Astfel, de multe ori fiecare interpretează legea după propria percepție și cel care are de pierdut este bietul pensionar. Nu știu cum se face, dar de cele mai multe ori greșelile de calcul al pensiilor cauzează o gaură în buzunarul pensionarului. Mai mult …

confiscarea specialaMulți români se întreabă care este rețeta succesului obținut de către unii dintre semenii lor. Au bani, faimă, se bucură de o viață fără grija zilei de mâine și, totuși, sunt zgârciți în a împărtăși și celorlalți magica rețetă care i-a făcut să fie ceea ce sunt azi. „Averea unora depășeșete valoarea până la care ei pot să numere” (Valeriu Butulescu)

O parte dintre cei ce detin o avere considerabilă ajung să fie condamnați pentru diverse infracțiuni (evaziune fiscală, spălare de bani, corupție, trafic de persoane și de droguri etc.) iar judecătorii dispun și confiscarea averii celor în cauză. Problema celor a căror „muncă de-o viață” risca să fie confiscată prin decizia judecătorului a stârnit polemici și controverse, pe care a trebuit să le deslușească Curtea Constituțională. Mai mult …

Various Credit Cards

Potrivit unei propuneri legislative incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Finanţelor Publice, persoanele fizice vor avea posibilitatea să plătească cu cardul, prin Trezorerie, toate impozitele şi taxele administrate de către Fisc, primării şi alte instituţii publice, iar comisioanele ce nu vor depăşi 0,3% din valoarea tranzacţiei vor fi suportate de bugetul de stat.

Într-un comunicat al MFP se precizează că implementarea acestui sistem nu va genera costuri pentru instituţiile publice care vor încasa venituri bugetare, întrucât se utilizează sistemul actual de decontare utilizat în relaţia cu Trezoreria Statului, iar comisioanele de decontare vor fi suportate de la bugetul de stat. Mai mult …