Archive for » august, 2014 «

lc-olesea
La 26 august 2014 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru reglementarea unor măsuri privind funcţionarea administraţiei publice locale.

Noutatea legislativă reglementează procedura de stabilire a apartenenței politice pentru aleșii locali în situația în care partidul sau alianța politică din care face parte se reorganizează sau decide asocierea în alte alinațe electorale.

Păstrarea mandatului de către alesul local se impune, deoarece procesul de reorganizare nu reprezintă o manifestare de voință unilaterală a acestuia, ci o decizie internă a conducerii formațiunii politice din care face parte, în consecință fiind reproșabilă alesului local.

Inițiatorii proiectului de ordonanță precizează că pierderea mandatelor aleșilor locali poate genera un blocaj semnificativ în administrația publică locală.

Spre exemplu menținerea ca vancate a posturilor de consilieri locali sau județeni poate crea grave prejudicii chiar cetățenilor care i-au investit în funcție cu încrederea lor deplină.

descărcare

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost publicat proiectul de Hotărâre de Guvern, care prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială cu nivelul inflației, respectiv 2,4%, până la nivelul de 219,505 milioane de lei, și pierderi brute de 40,570 milioane de lei, inclus în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al companiei Metrorex.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2014 este de 4.224, iar numărul mediu total de salariați se ridică la 4.120. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 4.439,83 lei, iar cel determinat pe baza cheltuielilor cu salariile de 4.189,70 lei.

Veniturile totale prevăzute în anexa la proiect sunt de 628,307 milioane de lei, în creștere față de cele prevăzute în bugetul companiei aprobat în luna iunie 2014 (604,389 milioane de lei), iar cheltuielile totale se ridică la 668,877 milioane de lei, în scădere față de cele prevăzute anterior, de 670,910 milioane de lei. Mai mult …

1

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi, a declarat că ordonanţele de urgenţă aflate pe ordinea de zi au fost aprobate joi de Executiv. Astfel Ordonanţele de urgenţă se referă la subvenţiile pentru agricultori, produsele agroalimentare ecologice şi controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă.

Guvernul a adoptat o ordonanţa care modifică un articol din OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare – act oferit de orice program legislativ, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi un altul din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Reamintim că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a finalizat, pe 10 iunie, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă, pentru anul 2014, în cadrul căreia au fost depuse 1.025.772 de cereri, pentru o suprafaţă de 9.926.240,72 de hectare. Cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (542.317,87 ha), Constanţa (489.779,39 ha), Dolj (444.314,61 ha) şi Teleorman (437.759,68 ha).

hidroelectrica
În cadrul şedinţei Guvernului din 28 august a fost adoptată O.G. privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.

Ordonanţa adoptată de Guvern conţine un set de reglementări privitoare la centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) cu putere instalată mai mare de 15 MW.

CHEAP sunt obiective de interes naţional, fiind declarate de utilitate publică.

De asemenea, lucrările de realizare a acestor centrale sunt declarate, la rândul lor, de interes naţional şi de utilitate publică, încadrându-se în criteriile prevăzute de art. 14 din Legea 255/2010.

În lipsa acestor reglementări, investiţiile în acest gen de centrale ar fi descurajate, ca urmare a unor taxe foarte mari.

Prin efectele benefice pe care le atrage asupra creşterii siguranţei SEN şi datorită stimulării investiţiilor, actul normativ generează importante beneficii economice şi sociale.

militari-1
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Guvernul a adoptat O.G. privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.

Ordonanţa adoptată de Guvern asigură cadrul normativ pentru:

  • realizarea principiului autonomiei universitare în utilizarea veniturilor proprii de către instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, în acord cu prevederile Legii nr. 1/2011;
  • reglementarea modului de finanţare a cheltuielilor cu specific militar efectuate de instituţiile de învăţământ superior, din transferuri de la bugetul de stat;
  • posibilitatea accesării directe de fonduri externe nerambursabile şi degrevarea bugetului statului de cheltuielile care se pot finanţa în acest mod.

cc-oleseaLimita maximă a daunelor-interese pe care trebuie să le plătească operatorii feroviari pentru fiecare călător pe reţeaua căilor ferate din România a fost majorată la 190.000 de euro.

Majorarea este prevăzută într-o ordonanţă adoptată de Guvern, ce modifică O.G. nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România.

Conform O.G. nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, în cazul rănirii călătorilor, daunele-interese cuprind cheltuielile necesare, în special cele pentru tratament şi pentru transport, şi repararea prejudiciului cauzat fie prin incapacitatea de muncă totală sau parţială, fie prin sporirea trebuinţelor.

O.G. nr. 7/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 101 din 31 ianuarie 2005.

Produse-bio-eco-620x310
În şedinţa Executivului din 28 august, a fost adoptat Ordonanţa de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Prin Ordonanţa adoptată de Guvern se creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la organismele de inspecţie şi certificare aprobate de către MADR pentru a desfăşura activităţi în sectorul agriculturii ecologice, respectându-se prevederile Regulamentelor CE.

Astfel, potrivit actului normativ, Guvernul a stabilit ca să fie penalizaţi inspectorii şi organismele de certificare care nu îi amendează pe comercianţi dacă folosesc fraudulos termenii de „organic”, „eco” sau „bio”.

1

Compartimentul de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii (MS) va distribui în toate spitalele din România chestionare ce privesc integritatea cadrelor medicale în relaţiile cu pacienţii, acestea urmând a fi ataşate la fişele de control.

Coordonatorul Compartimentului de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Cristian Petcu, în cadrul conferinţei „Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015 la nivelul serviciilor publice deconcentrate al ministerelor: provocări şi bune practici„, organizată de Centrul de Resurse Juridice, a menționat faptul că: „Aceste formulare vor fi atât pe hârtie, cât şi în format electronic, pentru cei care vor vrea să acceseze serviciile acasă, după ce se vor gândi un pic mai bine dacă să-l completeze sau nu. Toate formularele vor fi centralizate. Va fi un om responsabil în fiecare spital cu aşa ceva. Vor fi centralizate apoi prin transmiterea lor către Compartimentul de Integritate din Ministerul Sănătăţii, iar rezultatele la nivel judeţean vor ajunge şi la reprezentantul reţelei de integritate”.

Deasemenea aceste chestionare vizează, pe de o parte, calitatea serviciilor, iar pe de altă parte, integritatea personalului din unităţile sanitare.

medicamente onlineRomânul este ospitalier, inventiv și un bun sfătuitor, mai ales atunci când vrea să împărtășească semenilor din experiența sa. Excelent am spune, numai calități! Nu face excepție de la regula de mai sus nici dorința românului de a da cele mai bune și avizate sfaturi și-n domeniul medical!

„- Te doare capul? Ia o aspirină!”,  îți spune un coleg.

„- Ba nu, mai bine ia un antinevralgic, la mine are efect garantat”,  sare repede o colegă de birou care a tras cu urechea la conversația celor doi. Uite așa primești sfaturi gratis de la semenii binevoitori și chiar dacă nu te durea așa de tare capul, acum chiar că îți plesnește de durere! Mai mult …

atmComisioane şi iar comisoane! La deschiderea contului aferent cardului, de administrare, de interogare sold, comisioane de retragere numerar… Alături de impozite, credite, facturi şi celelalte costuri ale vieţii, comisioanele bancare ne lasă cu buzunarele tot mai goale. Mai mult …