Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea regulilor de organizare a examenului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

examenulpentrunotariistagiari-1402421421

În Monitorul Oficial al României nr. 556 din data de 28 iulie 2014 a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013.

Potrivit modificărilor:

  • media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de 7,00 la fiecare probă;
  • admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs;
  • candidaţii care se înscriu la examen trebuie să depună noi documente, respectiv un curriculum vitae în format Europass, copii legalizate ale actelor de stare civilă, dacă este cazul, adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, dacă este cazul;
  • împotriva avizului negativ primit după verificarea dosarului de înscriere, candidatul poate formula contestaţie la comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, contestaţie pe care o va depune la Cameră în termen de două zile lucrătoare de la afişare, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
  • în termen de maximum 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune la Cameră contestaţie împotriva baremului. Dacă în acest termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nicio sesizare din partea comisiei de examinare, baremul de corectare rămâne definitiv;
  • în cazul în care, în urma revizuirii baremului de către comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, se constată că unele subiecte excedează tematicii, acestea vor fi anulate, iar punctajul corespunzător întrebărilor anulate se va acorda tuturor candidaţilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu va putea modifica enunţul întrebărilor din testul-grilă.