Archive for » iulie, 2014 «

asf_dcnews_ro_04285400
Autoritatea de Supraveghere Financiară a supus dezbaterii publice proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui C.S.A. nr. 14/2011
.

Potrivit proiectului, asigurătorii care emit poliţe de răspundere civilă auto vor fi obligaţi să aibă un grad de solvabilitate pentru activtatea de asigurări generale şi vor fi obligaţi să menţioneze pe poliţele RCA comisionul de intermediere, care nu va depăşi 10% din primele încasate pe acest segment.

De asemenea, comisionul de intermediere va fi menţionat pe poliţa de asigurare RCA, atât în valoare absolută, cât şi ca procent aplicat primei de asigurare menţionate pe poliţă, fiind inclus ca valoare în prima de asigurare totală.

O altă propunere a ASF vizează tarifele de primă pentru RCA, care vor fi modificate după minimum 6 luni de la ultima notificare, cu excepţia indexărilor sau a majorărilor pe anumite categorii de riscuri.

Propunerile ASF au venit în urma declaraţiilor preşedintelui ASF, Mişu Negriţoiu, care afirma în prima parte a lunii iunie că socităţile de asigurări trebuie să se comporte responsabil şi să nu mai practice preţuri de dumping.

1Potrivit declaraţiilor europarlamentarului Victor Negrescu, Parlamentul European va vota, în septembrie, un proiect prin care România va primi 4 milioane de euro pentru sprijinirea angajaţilor care au fost disponibilizaţi de la Mechel Câmpia Turzii.

Banii pentru proiect, a mai precizat Victor Negrescu, sunt alocaţi României pe axa „Fondurile de ajustare la globalizare”, axă pe care orice stat poate solicita susţinere financiare dacă întâmpină probleme prin pierderea unor locuri de muncă în urma retragerii unor investiţii sau companii.

E vorba de o mie de persoane care şi-au pierdut locurile de muncă. În cadrul acelui proiect există reconversie profesională şi crearea unei companii, întreprinderi sociale, pentru 250 de angajaţi care ar urma să producă echipamente sportive şi practic acel proiect a întârziat foarte mult. Faptul că nu ne-au acordat finanţarea şi toate celelalte state europene primesc la nici măcar trei luni de zile acele fonduri înseamnă că este şi o vină a Comisiei Europene, pe care noi trebuie să o subliniem în Parlamentul European”, a mai afirmat europarlamentarul.

depozit-ecologic-deseuri

În cadrul unui proiect în valoare de 80 milioane de lei, cel mai mare proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judeţean Sibiu, au fost închise cinci mari depozite neconforme de deşeuri din judeţul Sibiu, cu peste 380.000 de metri cubi de gunoaie.

Potrivit preşedintelui CJ Sibiu, Ioan Cindrea, cea mai importantă parte a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”, constând în închiderea depozitelor neconforme de deşeuri, construirea a două staţii de compost şi a unei staţii de sortare, s-a încheiat.

Cele cinci mari depozite de deşeuri neconforme (Avrig, Cisnădie, Agnita, Remetea şi Tălmaciu) au fost închise şi ecologizate din cauza că conţineau mari cantităţi de deşeuri, acumulate în ani de zile şi reprezentau grave surse de poluare a solului, aerului, apelor freatice, fiind uneori situate la distanţe de numai câteva zeci de metri faţă de zonele locuite sau alte obiective importante.

De asemenea, au fost achiziţionate 96.370 de recipiente de culori diferite pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile pentru întreg judeţul, precum şi unităţi de compostare individuală.

Preşedintelui CJ Sibiu a precizat că următoarea etapă constă în organizarea de licitaţii pentru a alege firmele care vor colecta, transporta şi gestiona deşeurile din judeţ, urmând ca întreg sistemul de colectare selectivă a deşeurilor din judeţul Sibiu să fie funcţional din trimestrul trei al anului 2015.

drv1La câte grozăvii se petrec pe drumurile ţării, e sigur că pe viitor nu vom duce lipsă de noi ştiri juridice anunţând înăsprirea condiţiilor de examinare pentru obţinerea permisului de conducere!

Dacă veţi observa mai bine candidaţii care urmăresc să capete mult doritul permis, veţi constata că, în afară de candidaţii obişnuiţi, există şi categorii extreme. Astfel, unii se descurcă excelent la volan şi încă de la primele ore de condus, ei dirijează autovehiculul ca şi cum ar fi învăţat mai întâi să ţină volanul în mâini şi abia apoi au deprins mersul pe jos. Mai mult …

bloc ANLAtunci când ești chiriaș, visezi cu ochii deschiși la ziua în care îți vei putea permite să ai propria ta casă, fără să stai cu teama că oricând poți fi dat afară de proprietar. Un caz aparte îl reprezintă tinerii chiriași din blocurile ANL, construite special pentru cei până în 35 ani.

Pentru a putea fi chiriaș într-o locuință ANL, titularul cererii și membrii familiei acestuia (soț, soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa) trebuie să nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care-și desfășoară activitatea. Se impune pragul vârstei de 35 ani doar la momentul depunerii cererii. Mai mult …

examenulpentrunotariistagiari-1402421421

În Monitorul Oficial al României nr. 556 din data de 28 iulie 2014 a fost publicată Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013.

Potrivit modificărilor:

  • media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de 7,00 la fiecare probă;
  • admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente la nivelul Camerei la care şi-au depus cererea de înscriere la examen sau concurs;
  • candidaţii care se înscriu la examen trebuie să depună noi documente, respectiv un curriculum vitae în format Europass, copii legalizate ale actelor de stare civilă, dacă este cazul, adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, dacă este cazul;
  • împotriva avizului negativ primit după verificarea dosarului de înscriere, candidatul poate formula contestaţie la comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinşi la înscrierea la examen sau concurs, contestaţie pe care o va depune la Cameră în termen de două zile lucrătoare de la afişare, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
  • în termen de maximum 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune la Cameră contestaţie împotriva baremului. Dacă în acest termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nicio sesizare din partea comisiei de examinare, baremul de corectare rămâne definitiv;
  • în cazul în care, în urma revizuirii baremului de către comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, se constată că unele subiecte excedează tematicii, acestea vor fi anulate, iar punctajul corespunzător întrebărilor anulate se va acorda tuturor candidaţilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu va putea modifica enunţul întrebărilor din testul-grilă.

legilsatie-medicalaNoutăţi legislative: Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului M.S. nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Potrivit proiectului de act normativ, Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate.

Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, condusă de un secretar de stat în calitate de președinte, mai arată proiectul de ordin.

1

Guvernul suplimentează,  bugetele SGG, Ministerului de Interne, Ministerului de Externe, STS şi Autorităţii Eelectorale Permanente cu o sumă totală de 192,4 milioane de lei în vederea organizării alegerilor prezidenţiale, cel mai mult primind MAI – 166.778.000 lei.

Autoritatea Electorală Permanentă primeşte 10.694.000 lei pentru alegerile prezidenţiale, iar Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) – 7.735.000 lei.

De asemenea, MAE primeşte 4.270.000 lei pentru „acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014„.

Mai mult …

ldUltimele ştiri juridice aduc în prim plan o nouă lege! Legea aceasta se referă la persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor care au primit pensie de invaliditate şi, anterior anului 2003, au ajuns la vârsta de pensionare, moment în care li s-au fixat pensiile legale cuvenite. Mai mult …

vrfdDupă 1989, firmele au apărut precum ciupercile după ploaie, însă criza economică i-a făcut pe mulţi să depună armele şi să decidă închiderea firmei. Mulţi au găsit soluţia de a deveni inactivi fiscal, crezând că aşa vor scăpa mai uşor de eventualele controale ale fiscului.

Legiuitorul a reglementat în Ordinul ANAF nr. 1847/2014 procedurile de aplicare a art. 78din Codul de procedură fiscală şi aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014 şi a intrat în vigoare chiar de la data publicării. Mai mult …