Archive for » mai, 2014 «

1Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că angajații care aduc dovezi că firmele la care lucrează încalcă legislația din domeniul concurenței ar putea primi drept recompensă o parte din amenzile pe care le plătește compania.

Bogdan Chirițoiu a mai precizat că această practică funcționează foarte bine în Ungaria, prin urmare, şi-ar dori să aducă Legii Concurenței o modificare în acest sens.

De asemenea, președintele Consiliului Concurenței, a mai informat că Legea Concurenței ar putea fi modificată, astfel încât firmele care recunosc că au încălcat legea să beneficieze de o reducere de până la 30% din amendă, însă, în așa fel încât acest lucru să fie posibil înainte de finalizarea investigației, când de regulă firmele află ce amendă primesc.

Potrivit datelor Consiliului Concurenței, în 2013 s-au aplicat amenzi în valoare totală de 86,778 milioane de lei, respectiv 19,637 milioane de euro, cu 187% mai mult decât în 2012.

images

O Hotărâre de Guvern aprobată pe 28 mai şi publicată în Monitorul Oficial, care stabileşte aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013,  arată că agricultorii din sectorul laptelui şi al produselor lactate vor putea negocia preţurile de colectare a laptelui, cu condiţia să se constituie în organizaţii de producători recunoscute.

Aurelia Cristea, ministrul delegat pentru Dialog Social, apreciază că Guvernul continuă sprijinul ferm către dezvoltarea durabilă a sectorului agricol din România.

Totodată, pentru adoptarea acestor măsuri au fost organizate dezbateri cu reprezentanţi ai crescătorilor de bovine şi specialişti ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Actul normativ reglementează condiţiile specifice ce trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători în relaţiile contractuale şi criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora.

Hotărârea a fost aprobată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1308/2013 al Parlamentului European, iar măsurile adoptate vor fi implementate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.

descărcare

În Monitorul Oficial nr. 389 din 27 mai 2014, a fost publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 „Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor”.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001, declaraţia aprobată prin actul normativ menţionat se completează şi se depune de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acţionarilor.

Anual, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului, această declaraţie se depune la organul fiscal competent pentru administrarea operatorilor economici.

Formularul 106 se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Un-numar-de-92-de-taxe-vor-fi-eliminate-si-comasate--Care-sunt-acesteaMinisterul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale.

Potrivit programului legislativintensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiţii iniţiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabileşte astfel:

  • 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a) – f), respectiv 35% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. g) şi al judeţului Ilfov, pentru perioada 01 iulie 2014 – 31 decembrie 2020;
  • 15% în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2017, respectiv 10% în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020, pentru municipiul Bucureşti.

De asemenea, intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat, prevăzute mai sus, pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc 50 de milioane de euro.

basescu_scrie

Protocolul privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009, printr-un decret semnat de președintele Traian Băsescu, va fi supus spre ratificare Parlamentului.

De asemenea președintele a mai semnat și decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011.

imnul-romaniei

Potrivit unei propuneri legislative a unui grup de senatori PSD, care a fost adoptată tacit de Senat, intonarea imnului naţional ar putea deveni obligatorie zilnic, la începutul programului şcolar, în învăţământul primar, în varianta prescurtată şi prin grija conducătorilor unităţilor de învăţământ.

Inspectoratele şcolare teritoriale ar urma să verifice respectarea acestor prevederi şi să stabilească măsuri de sancţionare pentru conducătorii unităţilor de învăţământ unde nu se va respecta aplicarea acestei legi.

Propunerea legislativă prevede modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 237 din 26 august 1994, mai stabileşte ca drapelul României să fie arborat, nu numai permanent, ci şi „obligatoriu” pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituţiilor de învăţământ şi cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, la aeroporturile cu trafic internaţional şi ca pavilion pentru navele de orice fel şi alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc.

Nerespectarea textului prevăzut de lege se sancţionează cu amendă de la 30.000 de lei la 100.000 de lei, care se aplică conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile, precum şi proprietarului imobilului.

Propunerea legislativă, a trecut de Senat în forma propusă de iniţiatori şi urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională.

1

Începând cu 1 iunie, copiii cu autism şi alte persoane vor putea beneficia de unele servicii psihologice decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Conform normelor la contractul-cadru de servicii medicale, publicat recent pe site-ul CNAS, prevede, pentru prima dată, că pot fi decontate servicii psihologice de sănătate conexe actului medical.

Potrivit acestuia, pacienţii pot beneficia excusiv de terapii psihiatrice, consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială, psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii), psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist), psihiatrie terapia cognitiv-comportamentală.

Cert este faptul că serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi – şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: neurologie şi neurologie pediatrică; psihiatrie pediatrică.

lc-olesea
În 27 mai Senatul a admis cererea de reexaminare transmisă de preşedintele Traian Băsescu privind legea legată de atribuirea contractelor de salubrizare a localităţilor, proces care urma să fie exclus din prevederile OUG privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Șeful statului a refuzat să promulge proiectul de modificare a Legii 101/2006, considerând că textul acestuia scoate atribuirea contractelor de salubrizare din sfera legislaţiei achiziţiilor publice, ceea ce poate duce la abuzuri, lipsă de transparenţă, discriminare a firmelor concurente şi la nerespectarea legislaţiei europene.

Traian Băsescu este de părere că procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să fie realizată pe baza unor criterii care să asigure transparenţă, condiţii de egalitate, nediscriminare şi predictibilitate,
– să urmeze respectarea criteriului ofertei celei mai avantajoase atât din punct de vedere al calităţii serviciilor prestate, cât şi cu privire la costul acestor activităţi.

Cererea de reexaminare a Legii 101/2006 urmează să fie discutată la Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională.

images

În dezbatere publică a fost lansat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1256/2011, act oferit de orice program legislativ, privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

Astfel modificările preconizate se referă la îndeplinirea condițiilor cumulative, documente necesare și termene de evaluare și de eliberare a autorizațiilor de funcționare, dar şi dispozițiile care privesc organizarea și funcționarea agenților de muncă temporară și obligațiile care revin utilizatorilor.

De asemenea, agenţii de muncă temporară care își desfăşoară activitatea în baza autorizaţiilor de funcţionare pe perioadă nelimitată obţinute în baza dispoziţiilor Hotărârii nr. 938/2004, precum și agenții de muncă temporară care își desfășoară activitatea în baza autorizațiilor de funcționare obținute conform dispozițiilor Hotărârii nr. 1256/2011, au obligaţia de a depune cereri de autorizare în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre la agențiile teritoriale competente în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de funcţionare, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

LC-Olesea

Iniţiativa legislativă privind înfiinţarea Fundaţiei Proiect Ferentari, şi stabilirea ca aceasta se va afla în subordinea SGG şi care va fi persoană juridică apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, a fost adoptată de Camera Deputaţilor.

Astfel a fost admisă în parte, cererea preşedintelui de reexaminare a proiectului, care critica faptul că nu este definit un statut de drept al acestei fundaţii, că are atribuţii care se suprapun cu cele ale Agenţiei Naţionale pentru Romi şi că denumirea fundaţiei creează confuzie cu privire la destinaţia propriu-zisă a acestui organism.

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect.