Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind instituirea unei scheme de ajutor de stat

penalitati 1Noutăţi legislative: Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Proiectul de act normativ arată că schema de ajutor de stat este inclusă în Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanțare este de 7 ani, respectiv 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.