Categories
Drept penal Ştiri

Noi sancţiuni pentru persoanele juridice

cod penal
Noul Cod penal prevede o serie de modificări la infracţiunile săvârşite de către persoane juridice.

Astfel, în noul Cod penal au fost introduse noi infracţiuni pentru care persoanele juridice ar putea fi sancţionate.

De exemplu, noile reglementări permit sancţionarea abuzului de încredere prin fraudarea creditorilor.

De asemenea, conform art. 239 din NCP, “Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă“.

O altă modificare este transpusă în art. 247 din NCP: “Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmităţii ori relaţiei de dependenţă în care debitorul se află faţă de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanţă de valoare vădit disproporţionată faţă de această prestaţie se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani“.

Modificările aduse sistemului de justiţie sancţionator prin noul Cod penal publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, ar putea conduce la o presiune mai mare asupra persoanelor juridice, care riscau până acum amenzi penale mai degrabă simbolice, care însă pot deveni foarte importante economic în contextul noii reglementări.