Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

HG 224/2014 – cota de energie electrică produsă din surse regenerabile

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Pentru anul 2014 cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi este de 11,1% din consumul final brut de energie electrică.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan – Eugen Nicolescu
Ministrul finanţelor publice,
Ioana – Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 26 martie 2014.
Nr. 224.

Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Hot CAFR 6/2014 – Normele de pregătire a auditorilor financiari

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 

În temeiul prevederilor:

– art. 6 alin. (3) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– art. 41 alin. (1) şi art. 72 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:

Art. 1. – Se aprobă Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 172/2010 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

2 mai – zi naţională liberă

LC - Olesea

Premierul României, Victor Ponta, a anunţat că ziua de 2 mai 2014 va fi declarată oficial zi nelucrătoare, care ulterior va fi recuperată la o altă dată. Guvernul a adoptat această decizie, deoarece în acest an ziua de 1 mai – Ziua Internaţională a Muncii , care este prevăzută în Codul Muncii ca zi liberă legală, va fi într-o zi de joi, şi  ca să se lege ziua de 1 mai de zilele de sâmbătă şi duminică s-a luat hotărârea ca şi 2 mai să fie declarată tot zi nelucrătoare.

Pentru această hotărâre au optat şi Asociaţia de Promovare Litoral-Delta Dunării şi Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistice din România care speră că odată cu  declararea zilei de 2 mai 2014  ca zi nelucrătoare, cetăţenii României vor avea mai multe zile libere pentru a sărbători 1 Mai, şi vor fi create condiţii diverse pentru sprijinirea turismului. 

Deasemenea aceste două organizaţii au solicitat Executivului emiterea unui act normativ pentru declararea zilei de vineri 2 mai 2014 ca zi naţională liberă, urmând ca aceasta să fie recuperată în cursul lunii mai.

Categories
Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi reguli pentru promovarea exportului

CC,  LC - Olesea

Executivul României a anunţat că va modifica, în baza unui nou regulament UE, actualul sistem care interzice acordarea de ajutoare acelor firme considerate ca fiind în dificultate. Astfel  că Guvernul şi-a propus să acorde ajutoare pentru firmele care au dificultăţi financiare în limita a 200.000 euro pe trei ani.

În prezent firmele primesc anual, din bugetul de stat, fonduri pentru acoperirea, parţială sau totală, a cheltuielilor generate de participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, etc. bani ce sunt acordaţi prin Programul de promovare a exportului, gestionat de Ministerul Economiei, cu acordul Consiliului de Export. Deoarece legislaţia în vigoare interzice acordarea unor astfel de fonduri acelor firme care se confruntă cu dificultăţi financiare, în baza  noului regulament al Comisiei Europene se va elimina definitiv această restricţie.

Noul act legislativ prevede că banii din fondurile europene vor fi acordaţi următoarelor categorii de firme:

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole

Noi vrem (să dăm) pământ…străinilor!

lndPe când eram elevă am învățat că, de-a lungul tumultoasei noastre istorii, pe român l-au salvat de la sărăcie și i-au asigurat o pâine pe masă pământul- pe care-l lucra cu sudoarea frunții și vitele din gospodărie. Pământurile treceau din tată-n fiu și era o mândrie să ai ce lucra și să te bucuri de roadele oferite de ogor.

Românul a luptat cu îndârjire pentru fiecare palmă de pământ şi l-a apărat chiar cu prețul vieții. Probabil că azi, poezia „Noi vrem pământ” a lui George Coșbuc s-ar putea transforma peste noapte în „Noi vrem să dăm pământ”!

Odată cu adierea vântului Uniunii Europene și asupra țării noastre, posibilitatea de a vinde ceea ce românul a avut cel mai de preț  -pământul- către cetățenii străini a devenit o realitate.

Astfel, legiuitorul a decis prin Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului că se pot vinde terenurile agricole situate în extravilanul localităților către cetățenii străini.

Potrivit legislației

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe ore de sport la şcoală

566343-elevi-ora-educatie-fizica

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a promis să introducă patru ore de educaţie fizică pe săptămână pentru elevii de la şcoală până în 2018.

Începând din toamna anului viitor, ministrul Educaţiei vrea să introducă patru ore pe săptămână de educaţie fizică şi mişcare în gimnaziu şi în licee, care ar putea fi suplimentare, peste orele din programă, însă utile pentru dezvoltarea personală.

În primul an se vor adăuga în orarul copiilor patru ore de educaţie fizică şi mişcare în clasele a V-a şi a IX-a, apoi a VI-a şi a X-a, astfel încât, în 3 – 4 ani, să se ajungă la nivelul maxim de sport în tot învăţământul preuniversitar.

Guvernul este conştient că nu are personal suficient, de aceea există intenţia de a da şi profesorilor de la alte discipline, alternativa să participe la orele de sport.

De asemenea, Pricopie a promis că se vor investi bani în bazele sportive, pentru ca tineretul să aibă locuri unde să poată face mişcare şi în afara şcolii, deoarece lipsa mişcării a dus şi la o creştere a obezităţii în rândul tinerilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

O parte din suma aferentă accizei la carburant poate fi recuperată

benzina_14699400

Premierul Victor Ponta a declarat că din acciza de 7 cenţi la carburant, care va fi introdusă din aprilie, Guvernul va înapoia transportatorilor 4 cenţi, sumă care va fi achitată trimestrial pe baza facturii de achiziţionare a carburantului.

Potrivit premierului, actul normativ care va reglementa acest sistem urmeză să fie aprobat pe 2 aprilie de către Guvern.

Odată cu aplicarea accizei la carburanţi din luna aprilie, Guvernul va introduce şi un set de măsuri fiscale care va permite transportatorilor neimplicaţi în acte de evaziune fiscală, să recupereze o parte din suma aferentă acestei accize.

Conform noutăţilor contabile anunţate anterior, acciza la carburanţi va aduce un venit circa 2,5 miliarde lei pentru buget.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

reforma_sanatatii

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 29 martie 2014, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014.

La momentul de față, condiţiile derulării acestui program naţional de sănătate sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 124/2013  şi Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit programului legislativ, principalele schimbări preconizate menționate în proiectul dat sunt :

– coroborările cu prevederile alin. (1) al art. 1 al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1581/890/2011 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente referitoare la termenul de transmitere a raportărilor de către unităţile sanitare către casele de asigurări de sănătate;

– completările obligaţiilor unităţilor sanitare cu cele referitoare la completarea dosarul electronic al pacientului de la data implementării acestuia;

– asigurările investigaţiilor PET-CT pentru monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice în cadrul Programului naţional de oncologie, pentru creşterea accesibilităţii bolnavilor la această investigaţie;

– implementările prevederilor punctului 81 al art. I al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2004, privind reforma în domeniul sănătăţii, prin asigurarea endoprotezelor mamare pentru reconstrucţia mamară după afecţiuni oncologice în cadrul Programului naţional de oncologie. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Protocol semnat între România şi Republica Serbia

LC - Olesea

În 27 martie 2014 a fost lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui Punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la București la 31 mai 2013.

Scopul acestui parteneriat este cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional. Această cooperare se bazează pe schimbul de informaţii, de experienţă, pe realizarea de acţiuni şi măsuri comune, precum şi prin transmiterea de informaţii operative.

Pentru a combate orice formă de infracţionalitate transfrontalieră s-a hotărât să se stabilească un Punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, pe teritoriul României, la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile de Fier, unde vor activa atât reprezentanţi cu atribuţii la frontieră din România cât şi reprezentanţi din Republica Serbia.

În urma numeroaselor discuţii şi negocieri, cele două state au convenit asupra textului protocolului, iar la data de 31 mai 2013 acesta a fost semnat de către Radu Stroe, din partea României şi Ivica Dacic din parteaRepublicii Serbia.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 168/418/2008

legilsatie-medicala

Pe 27 martie 2014, a fost pus în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă.

Potrivit proiectului legislativ, se modifică articolul 2 din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 27 din 9 aprilie 2008.