Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plan – cadru pentru învăţământul profesional special

liceu_33291600

Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special clasele a IX-a, a X-a, a XI–a şi a XII-a, reprezintă o componentă a Curriculumului national, care reflectă parcursul de învăţare oferit elevilor cu cerințe educaționale speciale pe durata învăţământului profesional.
Proiectarea parcursului de formare a elevilor cu cerințe educaționale speciale are ca scop realizarea continuității cu nivelurile anterioare de studiu, prin punerea accentului pe dezvoltarea competențelor-cheie fundamentate în învățământul primar și gimnazial special, precum şi dobândirea de competențe profesionale necesare unei cât mai bune inserţii socio-profesionale a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, diferenţiate în funcţie de tipul deficienţei.

Structura Planurilor-cadru de învăţământ constă din trei componente:
1. trunchi comun, 
2. curriculum diferenţiat
3. curriculum în dezvoltare locală.

La baza Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special stau:
– obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile şi structura învăţământului preuniversitar destinat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/2011.
– Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru 2013-2020, care prevede măsuri pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, precum și obiective și direcții de acțiune specific pentru persoanele cu dizabilități;
–  Programul Naţional de Reformă, care conţine măsuri de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formare profesională de calitate;
–  HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.