Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări privind textul legii fundamentale

331656-ciocanPrintre ultimele legi care au suferit modificări se numără şi textul legii fundamentale, unde Comisia pentru revizuirea Constituţiei a introdus prevederi referitoare la acordarea burselor de merit şi la garantarea dreptului la educaţie prin învăţământul preşcolar.

Astfel, textul modificat al art. 32 arată că “Dreptul la educaţie este garantat, în condiţiile legii, şi se asigură prin învăţământul preşcolar, învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi perfecţionare prevăzute de lege”.

Comisia a completat şi articolul care stabileşte că statul acordă burse: “Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, precum şi burse de merit, în condiţiile legii”.