Archive for » februarie, 2014 «

download

Parlamentul European (PE) care s-a reunit la Strasbourg a adoptat o rezoluţie care prevede crearea de către Comisia Europeană a unui sistem de monitorizare a modului în care statele membre respectă valorile UE şi criteriile de aderare. Sistemul menţionat ar trebui să includă recomandări obligatorii şi penalizări pentru încălcări, cum ar fi îngheţarea fondurilor UE.

Raportorul Louis Michel, din grupul ALDE, declară că: „În toate statele UE există încălcări ale valorilor, principiilor şi legislaţiei UE. Prea multe locuri în Europa şi prea multe cazuri arată că există încă deficienţe. Dacă UE vrea să reprezinte o forţă morală care să influenţeze restul lumii în sens pozitiv, trebuie să fie strictă în interiorul său”.

Eurodeputaţii au mai propus revizuirea art. 7 din Tratat, respectiv a regulilor care stabilesc dacă există un risc clar de încălcare gravă a valorilor UE într-un stat membru, în scopul de a diferenţia clar între etapele de „risc” şi „încălcare”, precum şi revizuirea legislaţiei de către UE şi statelor membre a utilizarii pentru pedepsirea persoanele care ajută imigranţii aflaţi în pericol pe mare.

PE mai solicită guvernelor naţionale să investească mai mult în politicile de integrare în societate a persoanelor cu dizabilităţi prin îndepărtarea tuturor formelor de discriminare şi restricţionare a dreptului lor la vot şi la depunerea candidaturii pentru alegeri.

minori infractori

Seara, în tramvai. Doi copii de aproximativ 10-11 ani urcă, la un moment dat, şi încep să cânte un cântec de jale despre greutăţile vieţii, apoi străbat tramvaiul cu solicitarea sumei de un leu. Ulterior, se retrag în spatele tramvaiului şi, multumiţi, încep să îşi numere încasările pe acea zi – încasări ce nu erau de neglijat, de altfel. Ulterior, începe o urzeală de planuri pentru a doua zi, cu voci şoptite, dintre care cuvântul “furi” se aude mai pronunţat. Interlocutorul se opune ideii partenerului său, zicând: “Dar dacă mă prinde?” Replica mi s-a părut impresionantă, motivul, de fapt, pentru care vă expun întâmplarea: “ Dar tu nu ştii? N-au ce să-ţi facă, pentru că esti mic, eşti minor!”

Deşi sunt sigură că micul instigator nu era la curent cu noutăţile legislative ale momentului, avea dreptate. Avea dreptate în mod special deoarece, într-adevăr, copiii de vârsta lor nu răspund pentru nicio faptă penală, şi intuia el ideea instituţiei răspunderii minorului în dreptul penal, aceasta cunoscând nişte atenuări majore începând cu Noul Cod penal (textul acestuia actualizat şi completat vi-l oferă orice program legislativ). Cum pot fi sancţionaţi  adolescenţii recalcitranţi ce comit fapte prevăzute de legea penală, vedem în cele ce urmează.

 

Minorului nu i se mai pot aplica pedepse penale. Justiţie sau injustiţie?

 

Înainte de a intra în noutăţile propriu-zise, este oportun să Mai mult …

creste-tariful-transelectrica-pentru-transportul-energiei-electricePreşedintele Traian Băsescu a trimis în data de 26 februarie 2014, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Prin intermediul acestei sesizări, șeful statului, explică că respectiva lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, în data de 17 decembrie 2013 şi transmisă spre promulgare pe 19 decembrie 2013 şi că în ianuarie 2014 a solicitat reexaminarea respectivului act normativ, solicitare care a fost respinsă atât de Senat, cât şi de Camera Deputaţilor.

Băsescu a menționat că, în opinia Comisiei Europene, procedura de notificare şi prenotificare, impusă de legislaţia europeană, nu a fost respectată, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva României.

vize-republica-moldova-UE

Pe 27 februarie, Parlamentul European a votat în favoarea liberalizării regimului vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova deţinători de paşapoarte biometrice.

Potrivit Regulamentului din 2001 privind vizele, care enumeră pe aşa-numita „listă negativă” statele non-membre UE care au nevoie de viză pentru a călători în spaţiul Schengen, precum şi statele ale căror cetăţeni nu au nevoie de viză pe „lista pozitivă”. Practic, revizuirea votată de plenul PE presupune transferarea Republicii Moldova de pe lista negativă pe cea pozitivă.

Pentru ca această măsură să devină efectivă, Consiliul trebuie să aprobe formal decizia urmând ca aceasta să fie publicată apoi în Jurnalul Oficial al UE, care va intra în vigoare la 20 zile de la data publicării. Acest lucru se va întâmpla cel mai târziu în luna aprilie.

De asemenea, eurodeputaţii români din toate grupurile politice au salutat măsura liberalizării vizelor pentru moldoveni.

Cetăţenii moldoveni se vor bucura în curând de avantajele unui drept fundamental al proiectului european: libera circulaţie.

faliment
Potrivit declaraţiilor făcute de către mebrul Comisiei juridice, Aurelian Ionescu, începând cu 8 martie subcomisia pentru discutarea proiectelor de lege privind falimentul persoanelor fizice va începe să lucreze efectiv.

Ionescu a mai adăugat că problema falimentului persoanei fizice este o prioritate pentru comisie, „din moment ce deja s-a votat şi s-a luat decizia formării unei subcomisii specializate, pentru a discuta cele trei proiecte legislative„.

Subcomisia este alcătuită de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

legislatie_penalaConform declaraţiilor deputatului Aurelian Ionescu, membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, în prezent se află în dezbatere parlamentară cinci proiecte care reglementează procedura insolvenţei în România.

O iniţiativă legislativă este proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, alte trei iniţiative legislative în analiză la Comisia Juridică a Camerei vizează reglementarea procedurii insolvenţei pentru persoanele fizice.

Aurelian Ionescu a mai vorbit şi despre proiectul referitor la respingerea OUG nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, proiect aprobat de Senat ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale şi a declarării ca neconstituţionale a unor prevederi din cuprinsul actului normativ. Astfel, Guvernul a trimis în Parlament un nou proiect de lege similar, din care a eliminat însă articolele considerate neconstituţionale.

LEGEA Nr. 289/2002*)

privind perdelele forestiere de protecţie

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL II Identificarea zonelor în care sunt necesare perdele forestiere de protecţie, amplasarea şi înfiinţarea acestora

CAPITOLUL III Procedura de expropriere

CAPITOLUL IV Gospodărirea perdelelor forestiere de protecţie

CAPITOLUL V Finanţarea lucrărilor de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie

CAPITOLUL VI Răspunderi şi sancţiuni

CAPITOLUL VII Dispoziţii finale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se aplică perdelelor forestiere de protecţie, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 2. – Potrivit prezentei legi, perdelele forestiere de protecţie sunt de următoarele tipuri:

Mai mult …

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 55

din 5 februarie 2014

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

OPINIE CONCURENTĂ

OPINIE SEPARATĂ

 

Augustin Zegrean

– preşedinte

Valer Dorneanu

– judecător

Toni Greblă

– judecător

Petre Lăzăroiu

– judecător

Mircea Ştefan Minea

– judecător

Daniel Marius Morar

– judecător

Mona – Maria Pivniceru

– judecător

Puskas Valentin Zoltan

– judecător

Tudorel Toader

– judecător

Benke Karoly

– magistrat – asistent – şef

I. Pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, obiecţie formulată de un număr de 61 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi al Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

Mai mult …

LEGEA Nr. 135/2007

privind arhivarea documentelor în formă electronică*)

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL II Definiţii

CAPITOLUL III Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică

CAPITOLUL IV Crearea arhivei electronice

CAPITOLUL V Conservarea arhivei electronice

CAPITOLUL VI Consultarea arhivei electronice

CAPITOLUL VII Contravenţii

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.

 

Art. 2. – Operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în formă electronică se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor în vigoare privind conservarea, accesul şi protecţia informaţiei cu caracter public sau privat.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:

Mai mult …

big-cc-alegerile-prezidentiale-din-16-decembrie-sunt-neconstitutionale (1)

Curtea Constituţională a României a decis că dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale care prevăd posibilitatea titularizării cadrelor didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, sunt neconstituţionale.

Au fost supuse spre dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011. Excepţia a fost înaintată de către Constantin Ştefania Sidonia în Dosarul nr. 11432/3/2012 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale sunt neconstituţionale.