Archive for » ianuarie, 2014 «

images (5)Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în ședința din 30 ianuarie 2014, Plenul a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu propuneri de completare a Legii de punere în aplicare a Codului Penal, Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004.

Consiliul Superior al Magistraturii propune ca ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente, înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea sau îndeplinirea condiţiei prealabile.

O altă propunere se referă la actul de sesizare, când acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.

În ceea ce privește Legea nr. 304/2004, CSM a venit cu propunerea de a introduce următoarele prevederi: „Contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de judecătorii şi tribunale se soluţionează în complet format dintr-un judecător”

fructeÎn scopul reducerii obezităţii în rândurile copiilor şi menţinerea unei alimentaţii sănătoase Comisia Europeană a propus combinarea Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli cu Programul de distribuire a laptelui în şcoli, având în vedere reducerea consumului acestor produse de către copii. Astfel, se va păstra aceeaşi alocare bugetară, iar statele membre vor avea posibilitatea de a muta până la 15 % din alocarea bugetară de pe o schemă pe alta şi să adauge la această schemă şi alte produse sănătoase.

Potrivit ştirilor juridice, acest nou program va funcţiona în baza unui cadru juridic şi financiar comun, având la dispoziţie un buget de 230 de milioane de euro pentru fiecare an şcolar (150 de milioane de euro pentru fructe şi legume şi 80 de milioane EUR pentru lapte), care va permite reducerea sarcinilor de gestionare şi de organizare ale autorităţilor naţionale, ale şcolilor şi ale furnizorilor şi va spori eficienţa programului.

În topul statelor membre ca utilizarea a sprijinului financiar România s-a clasat pe locurile:
– III – la programul fructe în şcoli, în anul şcolar 2012 — 2013:

– IV -la programul lapte în şcoli, în anul şcolar 2011 — 2012.

Anual, peste 20 de milioane de copii beneficiază de programul de distribuire a laptelui în şcoli (instituit în 1977) şi 8,5 milioane de copii de programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli (instituit în 2009).

152 de amenzi contravenţionale după o acţiune pe A1Noul Cod Penal intră în vigoare de la 1 februarie, iar unele modificări în ceea ce priveşte pedeapsa şoferilor care încalcă regulile de circulaţie ridică semne de întrebare.

Astfel, potrivit reglementărilor mai vechi, un conducător auto prins cu o alcoolemie în sânge de 0,8 grame la mie risca o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani, însă de la începutul lunii februarie, cei care se urcă băuţi la volan pot scăpa doar cu o amendă penală, în funcţie de gravitatea faptei comise în această stare.

Despre faptul că, potrivit noilor reglementări, alcoolemia va fi luată în considerare într-un dosar penal de „la momentul prelevării mostrelor biologice”, şi că agenţii din teren ar putea să accepte amânarea prelevării probelor, în urma unor beneficii, astfel încât valoarea alcoolemiei luate în considerare într-un dosar penal să fie mai mică, directorul Poliţiei Rutiere Române, comisarul şef Lucian Diniţă afirmă că acest lucru este greu de crezut.

Ca agent, eşti obligat ca în maximum o oră de la momentul depistării şoferului aflat sub influenţa alcoolui să-l duci la prelevarea probelor biologice. Dacă nu, tu eşti cel care trebuie să răspunzi”, a precizat directorul Poliţiei Rutiere Române.

chemical-weapons_article-main-image

Alături de partenerii europeni, România a salutat adoptarea în unanimitate a Rezoluţiei 2118, exprimând disponibilitatea de a analiza modalităţile concrete de sprijinire, pe baza coordonării cu OIAC şi ONU, a eforturilor de eliminare a programului sirian în domeniul armelor chimice, care vizează asigurarea unor contribuţii financiare voluntare la Fondul Special (Trust Fund) al OIAC pentru procesul de distrugere al arsenalului chimic sirian.

Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind plata unei contribuţii voluntare a României pentru finanţarea Fondului Special al Organizaţiei pentru interzicerea armelor chimice pentru procesul de distrugere a armelor chimice din Siria.

Plata contribuţiei voluntare a României pentru finanţarea Fondului Special al OIAC este în valoare de 30.000 euro.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe portalul juridic al Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Transparenţă decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică şi la accesul la informaţiile de interes public, prevăzute în Legea nr. 52/2003 republicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013.

Proiectul are ca scop reafirmarea sprijinului României pentru punerea în aplicare deplină şi necondiţionată a prevederilor Deciziei OIAC şi Rezoluţiei Consiliului de Securitate privind eliminarea programului chimic sirian.

verdict_07937400Ştiri juridice: Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, se propune suplimentarea numărului de posturi de personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti cu 90 de posturi, cu precizarea că în anul 2014 se asigură finanţarea tuturor posturilor vacante existente.

La data de 7 ianuarie 2014, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune. În Capitolul V – Dispoziții tranzitorii și finale din actul normativ anterior menționat, se precizează că unele dintre atribuțiile ce revin Direcției Naționale de Probațiune(DNP), în special cele cu specific economico- administrativ și de resurse umane, se realizează cu sprijinul departamantelor din cadrul Ministerului Justiției și cu sprijinul tribunalelor, până la operaționalizarea departamentelor cu atribuții specifice din cadrul DNP, dar nu mai târziu de data de 1 aprilie 2014 – a se vedea art. 19 alin. (2) și (3) și art. 20 alin. (1).

Având în vedere că intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului a avut loc la câteva luni după elaborarea ei, s-au înregistrat întârzieri cu privire la preluarea/încadrarea personalului în cadrul DNP și desemnarea conducerii DNP. Astfel, se estimează că și operaționalizarea departamentelor din cadrul DNP va înregistra întârzieri semnificative. În acest context, se propune amânarea termenului de 1 aprilie 2014 pentru o dată ulterioară, respectiv 1 octombrie 2014. 

 

ICCJ
Potrivit ultimelor ştiri juridice, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele ICCJ, Livia Stanciu, a declarat că modificările şi completările propuse de ICCJ şi de alte instituţii implicate în aplicarea noului Cod penal şi noului Cod de procedură penală trebuie efectuate înainte de data intrării în vigoare a acestor acte normative.

ICCJ în repetate rânduri a transmis Ministerului Justiţiei propuneri pentru modificarea şi completarea noilor coduri penal şi de procedură penală pentru a evita disfuncţionalitatea în activitatea instanţelor judecătoreşti la momentul intrării în vigoare a acestora.

Astfel, ICCJ a propus majorarea limitelor speciale ale pedepsei în cazul unora dintre infracţiunile contra patrimoniului care au produs consecinţe deosebit de grave, modificarea dispoziţiilor noului Cod de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, care au drept efect crearea unor situaţii suplimentare de incompatibilitate, stabilirea compunerii completului care soluţionează contestaţia împotriva încheierilor prin care instanţa dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii, alături de clarificarea unor dispoziţii legale în scopul asigurării unei practici unitare.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Valabilitatea legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014 se prelungeşte până la data de 11 iunie 2014.

Art. 2. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi persoanele fizice autorizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.
Nr. 2.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 134.308 din 30 decembrie 2013 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Fonduri Europene,
în baza prevederilor pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013,
în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.Hotărârea Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 24 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul şi formula introductivă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Mai mult …

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGULAMENT
privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, art. 6, precum şi ale art. 212 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 15 ianuarie 2014,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament stabileşte regulile generale în baza cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, realizează activitatea de control permanent, periodic şi inopinat, asupra entităţilor şi persoanelor vizate care desfăşoară activităţi/operaţiuni supuse autorizării/avizării şi/sau supravegherii sale. Mai mult …