Archive for » decembrie, 2013 «

guvernulConform Deciziilor 495, 496 şi 497 din 24 decembrie 2013, publicate în Monitorul Oficial 838 din 27 decembrie 2013, premierul Victor Ponta, pe parcursul Sărbătorilor de iarnă, a delegat atribuţiile sale vicepremierilor Daniel Chiţoiu, Gabriel Oprea şi Liviu Dragnea.

Astfel:

Daniel Chiţoiu, viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice, va exercita atribuţiile prim – ministrului în perioada 28 – 30 decembrie 2013;
– În perioada 31 decembrie 2013 – 2 ianuarie 2014, atribuţiile prim – ministrului vor fi exercitate de către viceprim – ministrul Gabriel Oprea;
– Viceprim – ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Liviu Dragnea, va exercita atribuţiile prim – ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României în intervalul 3 – 5 ianuarie 2014.

descărcare

În 2013, principalele direcţii de acţiune ale Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” au fost modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012, majorarea salariului minim şi crearea de noi locuri de muncă.

De asemenea, anul 2013 a fost însă şi unul al protestelor organizate de federaţiile membre ale CNS „Cartel Alfa”, mai ales în scopul păstrării locurilor de muncă şi împotriva creşterii preţului la gaze sau împotriva privatizării CFR Marfă.

Pentru modificarea Legii dialogului social, „Cartel Alfa” a organizat, în a doua parte a anului, o acţiune de protest de lungă durată, prin pichetarea sediului Guvernului dar şi prin convocarea de pichete la nivel de judeţ.

Confederaţia sindicală a mai organizat, pe parcursul acestui an, o masă rotundă la Palatul Parlamentului cu tema „Impactul privind reformele legislaţiei muncii din 2010 – 2011″, la care au participat reprezentanţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), Comisiei Europene (CE), Băncii Mondiale, Organizaţiei Mondiale a Muncii (OIM), alături de ministrul Muncii, ministrul pentru Dialog social, reprezentanţii confederaţiilor patronale şi sindicale.

1Pe parcursul anului 2013, Curtea Constituţională a luat 534 de hotărâri în 2013, dintre care 21 au fost decizii de neconstituţionalitate, iar alte 397 de sesizări urmează să fie soluţionate în 2014.

Printre cele mai importante modificări legislative care au ajuns în atenţia Curţii Constituţionale au fost Legea referendumului.

În ceea ce priveşte Legea referendumului, Curtea Constituţională a stabilit, în 26 iunie, că modificarea Legii referendumului prin care se reduce la 30 la sută pragul prezenţei la vot este constituţională în măsura în care nu se aplică în cazul consultărilor cetăţenilor, prin vot, organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Curtea Constituţională a respins, în 14 noiembrie, cu majoritate de voturi, sesizarea preşedintelui în cazul Legii referendumului, şeful statului susţinea că legea ar trebui să prevadă că pentru validarea referendumului este necesar un cvorum de 50 la sută plus unu, şi nu 30 la sută.

1

În 2013 la Camera Deputaţilor au fost adoptate 324 de proiecte legislative, din care 200 sunt ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă ale guvernului. 

De asemenea, au fost dezbătute 9 moţiuni simple, respinse însă la vot, au fost înfiinţate două comisii noi, cu modificări semnificative în componenţa grupurilor politice parlamentare, cinci deputaţi şi-au pierdut mandatul.

Astfel, din luna ianuarie până la începutul lunii decembrie, au fost înregistrate 536 de iniţiative legislative. Printre cele mai importante legi adoptate de deputaţi fac parte: Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, legea privind gestionarea câinilor fără stăpân, legea privind sistemul unitar de pensii, legea privind implementarea în şcoli a programului de consum a fructelor proaspete.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Mai mult …

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie

 

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 12.771/2013 întocmit de Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice,

având în vedere art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Ghidul de profilaxie antibiotică în chirurgie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

În conformitate cu prevederile art. 105 – 110 din secţiunea VI „Dispoziţii speciale privind sectorul apicol” a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale Deciziei Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013 de aprobare a programelor de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la aceste programe,
Mai mult …

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2013

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2013, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:
Mai mult …

basescu_scrie

Preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Această lege va fi luată în calcul la stabilirea vârstei de pensionare.

Potrivit proiectului urmează să fie reintrodusă grupa I de muncă, iar cei care au lucrat în condiţii grele de muncă şi au stagiu complet de cotizare, pentru fiecare an lucrat, se vor putea pensiona cu 6 luni mai devreme.

taxaLa 23 decembrie 2013, Guvernul a adoptat hotărârea conform căreia taxa pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400 – 3600 MHZ, va fi egală cu echivalentul în lei a 116.000 euro/licenţă.

În bugetul de stat vor fi vărsaţi în două tranşe egale, taxa de licenţă:

I. până la 15 ianuarie 2014;
II. până la 28 noiembrie 2014.