Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noua lege a restituirilor – aprobată

camera-deputatilorCamera Deputaţilor a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, informează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP).

Conform noii legi a restituirilor, aprobată de deputaţi cu 275 de voturi ‘pentru’, 51 ‘împotrivă’ şi patru abţineri, comisiile locale pentru inventarierea terenurilor vor fi conduse de primarii de comună, oraş sau municipiu. Anterior legea prevedea că preşedinţii acestor comisii sunt reprezentanţii instituţiilor prefectului.

O altă modificare este majorarea termenului de decădere în procedura administrativă în care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile învestite de lege. Termenul a fost majorat la 120 de zile.

Totodată, noua lege prevede că titularii de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 798/2005, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării în vederea restituirii în natură sau compensării imobilelor cu alte bunuri.

Conform noului act normativ, în cazul în care din documentele existente în dosarele de despăgubiri nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de grila notarială pentru localitatea respectivă.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională în acest caz, urmând ca proiectul adoptat să fie trimis la promulgare Preşedinţiei.