Archive for » noiembrie, 2013 «

images

Legea nr. 314/2013, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romăniei, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 728/2013.


Astfel moficările se referă la faptul că inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, numeşte şi eliberează din funcţie şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, precum şi adjuncţii acestora, şefii centrelor, birourilor, punctelor de contact şi directorii unităţilor sau instituţiilor de învăţământ şi centrelor de formare profesională.

112217141397326301

Mircea Toader, liderul deputaţilor democrat – liberali, a declarat că PDL şi PP – DD intenţionează să propună înfiinţarea unei comisii de anchetă care să verifice modul de gestionare a banilor alocaţi pentru noul sediu al Primăriei Generale din Splaiul Independenţei.

Noutate legislativă: Proiectul de hotărâre pentru constituirea acestei comisii va cuprinde obiectivele şi componenţa acesteia, care va urmări configuraţia politică a Parlamentului.

Potrivit liderului deputaţilor democrat – liberali, chiria de 11 milioane de euro plătită până acum de primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru noul sediu al PMB reprezintă cea mai mare sumă plătită vreodată de o instituţie publică românească, din bani publici, către o firmă privată, fără ca statul să fie proprietar.

parlamentul-romaniei

Bugetul Camerei Deputaţilor în sumă de 235.385.000 lei a fost adoptat de comisiile de buget, finanţe, un buget mai mare faţă de cel iniţial propus, care era de 222 milioane de lei. Majorarea bugetului, care este unul echilibrat şi realist, a fost acceptată,  precizându-se că această sumă va permite acoperirea cheltuielilor până la finalul anului 2014, şi include sumele necesare cadastrării clădirii Palatului Parlamentului.

Noutate legislativă: Pe lângă buget, senatorii au adoptat de asemenea şi iniţiativa legislativă care prevede majorarea indemnizaţiilor primarilor, viceprimarilor, a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene.

Curtea de Conturi va avea un buget în sumă de 194.867.000 lei, din care 87% sunt pentru cheltuieli de personal, 7,8% pentru bunuri şi servicii, 2% cheltuieli de capital. Toate propunerile de majorare a bugetului Curţii au fost respinse de reprezentanţii Guvernului şi de parlamentarii din comisii.

1

Potrivit declaraţiilor secretarului de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Dan Manolescu, firmele vor avea posibilitatea să reporteze cheltuielile cu sponsorizările neefectuate pe final de an pentru perioadele următoare pentru a putea utiliza integral această facilitate fiscală.

Astfel, firmele îşi pot alege din 2014 anul fiscal corespunzător celui contabil pentru a elibera presiunea pe evidenţele contabile, iar cheltuielile cu sponsorizarea neefectuate până la finalul anului pot fi reportate, prevederile fiind incluse în cea mai recentă modificare a Codului Fiscal.

De asemenea, Manolescu a mai precizat că rescrierea Codului Fiscal a fost finalizată, însă autorităţile au considerat că nu este oportun să lanseze în dezbatere Codul Fiscal într-un termen scurt, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2014, mai ales că în această perioadă au fost discuţiile şi negocierile cu Fondul Monetar Internaţional.

Legea privind Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003.

download (1)Noutăţi legislative: În şedinţa Senatului, a fost dezbătută propunerea legislativă a senatorului liberal Puiu Haşotti ca ziua de 10 mai să fie declarată sărbătoare naţională. Totodată, s-a discutat şi iniţiativa legislativă a unui grup de deputaţi PNL cu privire la declararea aceleiaşi date ca reprezentând Ziua Declarării Independenţei României.

Membrii Comisiei pentru cultură au hotărât să amendeze cele două acte normative pentru a declara ca „sărbătoare naţională ziua de 10 mai, Ziua Independenţei”.

Senatorii au decis şi eliminarea din corpul actelor normative a articolului prin care Codul Muncii ar fi fost modificat astfel încât ziua de 10 mai să fie zi nelucrătoare.

De asemnea, ei au completat ambele iniţiative legislative în sensul că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru ca în această zi drapelul României să fie arborat potrivit legii, iar Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune să fie obligate să realizeze şi să includă în programele lor emisiuni dedicate aceste zile.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, după caz, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la alin. (4).

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în categoria contribuabililor mijlocii intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Criteriile de selecţie a contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se pot actualiza anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Contribuabilii mijlocii definiţi conform alin. (1) sunt selectaţi potrivit următoarelor criterii de selecţie:
Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

 

ANEXĂ

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în anexă.
Mai mult …

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

 

În temeiul prevederilor:

– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

 

viceprim – ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Mai mult …

rosiuta-mineri-cariera

Noutate legislativă privind grupele de muncă: Comisia de muncă din Camera Deputaţilor a avizat favorabil un proiect de lege care vizează reintroducere a grupei I de muncă.

Potrivit preşedintelui Comisiei de muncă, Florin Iordache, cei care au lucrat în condiţii grele vor câştiga la pensie ani vechime şi se vor putea pensiona mai repede.

Grupele de muncă în vederea pensionării se precizează în Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării publicat în Monitorul Oficial.

images (3)

Guvernul a supus dezbaterii un proiect ce vizează suplimentarea bugetelor MJ, ICCJ, MP şi CSM pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 18 iunie 2009, de OG 17/2012 şi de OUG 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Conform proiectului menţionat anterior, Bugetul Ministerului Justiţiei pe 2013 ar urma să fie sumplimentat cu aproape 46 de milioane de lei.

În nota de fundamentare a proiectului se menţionează că: „Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile executorii care cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 raportat la trimestrul IV al anului 2013 este de 982 mii lei”. Însă iniţiatorii proiectului spun că aceste sume nu se regăsesc în bugetul aprobat pentru ICCJ pe anul 2013.