Categories
Protecţie socială Social

Vine iarna!… Cum putem beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței?

ajutoare-incalzireNe place sau nu, iarna aproape că bate la ușă! Și cum omul prevăzător își face „iarna car și vara sanie”, ar fi bine să acționați din timp ca să nu pățiți ca în epigrama scrisă de Marian Cioacă:„Iarna  zvârle iar din cer/ Sulițele ei de ger,/ Dar în casă, „la căldură”,/ Lumea tremură și-njură.”

Ce puteți face ca să aveți siguranța că iarna nu vă ia pe nepregătite și riscați să nu vă puteți achita factura la căldură? Dacă rămâneți în pasivitate, puteți rămâne fără căldură tocmai când o să vă fie lumea mai dragă! „Și blânde-au fost și nemiloase/Cu lumânări neputincioase/ Și câte una friguroasă…/Că nu-ți venea să intri-n casă”. (Nicolae Muntean din „Trei decenii de epigramă”).

Legiuitorul a stabilit condițiile în care puteți beneficia de ajutoare, persoanele care se încadrează în această categorie și modalitatea de solicitare a acestor măsuri de protecție în sezonul rece.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011. Aceste dispoziții au intrat în vigoare chiar de la publicare, din 11 octombrie 2013.

Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței?

În primul rând acest ajutor se acordă doar pentru locuința de domiciliu sau de reședință. Condițiile stabilite de legiuitor se referă la acordarea acestor ajutoare pentru perioada 1 noiembrie 2013- 31 martie 2014. Solicitanții trebuie să folosească una din următoarele modalități de încălzire a locuinței pentru a se încadra în criteriile legii: gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Se pot încadra în această categorie familiile și persoanele singure cu venituri reduse care pot fi cetățeni români, străini și/sau apatrizi care nu beneficiază de alte forme de ajutor pentru încălzirea casei (de exemplu, unele pot fi acordate în baza contractului de muncă). Una dintre condiții este ca cei care vor beneficia să aibă domiciliul sau reședința stabilite în România.

Ce venituri trebuie să aibă beneficiarii pentru a obține acest ajutor pentru încălzire?

În primul rând pentru a stabili venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure vor conta toate veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru ajutor. Se vor include și veniturile din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, alocații, ajutoare cu caracter permanent.

Ajutorul lunar pentru energie termică se va acorda dacă venitul net va fi de maxim 1082 lei pentru o persoană singură și de 786 de lei pentru familii. Dacă se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică, atunci venitul trebuie să fie cuprins între 0 și 615 lei.

Nu vor intra la calculul venitului net mediu lunar pe membru de familie sumele de bani primite ca și ajutor social în baza Hotărârii de Guvern nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” (această HG a fost ulterior modificată și completată de HG 1095/2007).

Concret, este vorba de elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 de lei. Astfel, banii primiți de acești elevi în cadrul programului „Bani de liceu” nu vor fi luați în calcul pentru acordarea ajutorului de căldură.

Ce persoane nu pot beneficia de ajutorul de încălzire?

Nu vor fi beneficiari ai ajutorului de încălzire persoanele care plătesc deja un tarif social conform Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici.

Ca noutate a fost modificată lista bunurilor mobile și imobile care duc la excluderea solicitantului de la acordarea ajutorului de încălzire în sensul că ea este aceeași ca și în cazul ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei. Astfel, lista bunurilor care duc la excluderea de la acordarea ajutorului social cuprinde clădiri și alte bunuri mobile care pot fi valorificate, suprafețe de teren, animale, păsări ce au valoarea netă de producție ce depășește 1.000 euro pentru o persoană și 2.500 euro pentru o familie.

Astfel, nu se vor acorda aceste ajutoare familiilor sau persoanelor singure care în afara locuinței de domiciliu dețin alte imobile în proprietate, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani.

De exemplu, vor fi excluși de la acordarea ajutorului cei care dețin în proprietate mijloace de transport peste 1600 cm3, șalupe, remorci, bărci cu motor, scutere de apă, peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 de ovine/caprine , peste 15 familii de albine sau au depozite bancare de peste 3000 lei.

Ce acte trebuie să depuneți pentru a beneficia de acest ajutor?

Dacă vă încadrați în parametrii legali și doriți să primiți acest ajutor pentru încălzire, trebuie să adunați o serie de acte pe care să le depuneți la primăria de pe raza teritorială unde aveți domiciliul sau reședința.

Dosarul dumneavoastră va cuprinde:

– cererea tip pe care o luați de la primăria de care aparțineți;

– declarație pe proprie răspundere privind componența și veniturile familiei. Aveți obligația de a arăta numărul de camere din locuință și bunurile aflate în proprietate, închiriere, comodat, concesiune pentru a se verifica dacă nu fac parte din lista bunurilor care vă exclud de la acordarea ajutorului;

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei care au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicitați ajutorul respectiv. Dacă sunt copii sub 14 ani, veți depune copii după certificatele de naștere;

– adeverință de la asociația de proprietari în care se menționează numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora;

– actul care atestă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care se cere ajutorul (dacă este proprietar actul de vânzare-cumpărare, donație, certificat moștenitor, dacă este chiriaș contractul de închiriere);

– dovada veniturilor nete realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii. Trebuie arătat că se încadrează în limitele impuse de lege, sens în care va depune adeverința de salariat din care să reiasă venitul net, talonul de pensie, de șomaj, de alocație, certificatul de încadrare cu grad de handicap etc.;

– copie de pe factura la energia electrică/gaze naturale.

După ce ați adunat toate aceste acte le puteți depune fie prin intermediul asociației de proprietari de la domiciliu, fie personal. Este foarte important să aveți dosarul complet pentru a nu risca să vi se respingă cererea. În plus, deși poate părea un dosar stufos, consider că este necesar să existe dovezi suficiente că persoanele se încadrează în categoria beneficiarilor acestei prevederi legale, pentru a nu risca să se acorde ajutoare unor persoane neîndreptățite.

Rețineți că dacă există suspiciuni cu privire la solicitarea făcută, primarul poate dispune efectuarea unei anchete sociale la domiciliul sau reședința titularului cererii pentru a verifica sistemul de încălzire utilizat.

Dacă în urma anchetei sociale se confirmă cele susținute de dumneavoastră în cerere, primarul va stabili dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței. Astfel, dispoziția de acordare/neacordare a ajutorului se transmite fie direct solicitantului, fie asociației de proprietari, fie prin intermediul furnizorilor.

Există anumite categorii de persoane care beneficiază de ajutor social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat și beneficiarii de alocații pentru susținerea familiei. Fiind excepții de la regulă, ancheta socială se va dispune doar dacă au trecut peste 3 luni de la ultima actualizare  a datelor.

Care este cuantumul ajutorului de încălzire de care puteți beneficia în această iarnă?

Urmând pașii de mai sus, iată că dosarul este complet, cererea a fost admisă și urmează să aveți un ajutor la încălzire care va varia în funcție de tipul de combustibil folosit.

Astfel, dacă ați cerut ajutor pentru a reduce din factura de gaze naturale ajutorul primit va fi acordat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură: la un venit de până la 155 lei ajutorul va fi de 262 lei (cel mai mare) pentru ca apoi să scadă pe măsură ce venitul solicitantului crește ( de exemplu la un venit de 155,1 lei până la 201 lei ajutorul va fi de 190 lei, între 201, 1 și 260 lei ajutorul ajunge la 150 lei, iar la venitul maxim pentru care se poate acorda între 540,1 lei și 615 lei ajutorul este de 20 lei).

Același algoritm de calcul este și pentru ajutorul acordat încălzirii locuinței cu energie termică. Diferența este că venitul maxim până la care se poate acorda este de 786 lei față de doar 615 lei în cazul încălzirii cu gaze. Cu cât venitul crește, cu atât ajutorul scade. Ca exemplu, la un venit de 155 lei se va face o compensare procentuală de 90%, apoi aceasta scade. La un venit între 155,1 și 210 lei compensarea este de 80% și se ajunge la o compensare de doar 5% la un venit între 615,1 lei și 786 lei.

Persoanele singure vor beneficia de o majorare de 10% care se va adăuga la procentul de mai sus care a fost calculat pentru o familie. Concret, dacă o persoană singură are un venit net până la 155 lei va beneficia de o compensație lunară de 100%. Și pentru că venitul maxim pentru care se poate acorda ajutor în cazul unei persoane singure este de 1082 lei, rețineți că dacă acea persoană are venituri între 786,1 și 1082 lei compensarea procentuală va fi de 10%.

Acest ajutor se acordă pe durata sezonului rece pentru cei care îndeplinesc condițiile impuse de lege. Dacă vă încadrați în prevederile legii trebuie să depuneți dosarul complet până la 20 noiembrie 2013 pentru a putea primi acest ajutor!

Pot fi situații în care o persoană să se încadreze în dispozițiile legii în timpul iernii. În acest caz, ea poate depune cerere până la data de 20 a lunii respective și va beneficia de ajutor de încălzire începând cu acea lună. Concret,  să presupunem că o persoană îndeplinește condițiile în ianuarie 2014.  Ea va putea depune cererea până la 20 ianuarie 2014 și va primi ajutorul începând cu luna ianuarie 2014.

Care sunt noutățile aduse de legiuitor pentru iarna 2013-2014?

Prin această reglementare a modificat lista bunurilor care duc la excluderea unei persoane de la acordarea ajutorului social, a stabilit un nou model de cerere și declarație pe propria răspundere prin introducerea tuturor elementelor necesare pentru a se putea cere în același formular ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor pentru încălzirea a locuinței.

Cred că prin reunirea într-un singur formular a mai multor cereri, putem reduce birocrația concomitent cu numărul de hârtii și nu în ultimul rând mai salvăm și pădurile de la tăiere!

Dacă vă încadrați în cele de mai sus, vă puteți apuca să strângeți actele necesare pentru a beneficia de acest ajutor de încălzire. Mâine, poimâine ne bate iarna la ușă și ar fi păcat să vă prindă nepregătiți!

Iarna asta nu ne lasă/Vine tocmai din Antarctic/Poți să-ngheți curând în casă,/ De nu tremuri democratic. „(Girel Barbu)