Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012

downloadRegulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide necesită, pentru punerea în aplicare în România, modificări ce privesc în principal atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide are ca obiectiv îmbunătăţirea liberei circulaţii a produselor biocide în interiorul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale şi a
mediului.
Prin prezenta hotărâre se stabileşte cadrul instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. Astfel Ministerul Sănătăţii se desemnează ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor naţionale necesare aplicării Regulamentului, iar Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt desemnate ca autorităţi responsabile de respectarea obligaţiilor stabilite în Regulament, conform competenţelor. Comisia Naţională pentru Produse Biocide are atribuţii privind evaluarea substanţelor active, autorizarea produselor biocide, recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor, punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide pe teritoriul României.
Institutul Naţional de Sănătate Publică este instituţia mandatată de către Ministerul Sănătăţii pentru relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, componenţa, precum şi procedura de lucru sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, care se aprobă prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
De asemenea, actul normativ clarifică modul de constatare şi aplicare a sancţiunilor şi amenzilor aplicate în cazul plasării pe piaţă a unei substanţe sau a unui produs biocid fără acte administrative emise de autoritatea competentă sau pentru care actele administrative emise de autoritatea competentă au fost anulate.
Prin prezenta hotărâre se abrogă HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide.