Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Şedinţa Comisiei pentru agricultură a Camerei Deputaţilor organizată la Călăraşi

parlamentÎn cadrul şedinţei din 16 octombrie, care va avea loc în Călăraşi, organizată de Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor, se va dezbate proiectul de lege pentru aprobarea O.G. nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, alte teme abordate se vor referi la noua Politică Agricolă Comună şi posibilităţile de finanţare de la bugetul de stat, stadiul aplicării PNDR (2007- 2013) şi previziuni pentru PNDR-ul 2014-2020.