Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevederi privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate

images (5)A fost supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
Conform proiectului, persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008, au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere şi a certificatului de căsătorie. Încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în registrul comerţului în termen de 15 zile, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.
Soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, precum şi în sistemul asigurărilor de sănătate şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.